Ansioluettelo

Koulutus

 • Ylioppilas Putaan lukio, Tornio, 1981
 • Teologian kandidaatti (maisteri), Helsingin yliopisto, 1988
 • Teologian lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 1988
 • Teologian tohtori, Helsingin yliopisto, 1999
 • Filosofian opintoja, magna cum laude -arvosana, Jyväskylän yliopisto, 1992
 • Ylempi pastoraalitutkinto 1993
 • Kirkkoherrakurssi I, 1993
 • Kirjo III (kirkon ylin johtamiskoulutusohjelma), 2007
 • Useita muita lyhyempiä esimies- ja johtamiskursseja

Tehtävät

Päätoimiset virat

 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan virallinen apulainen 1988-1992
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan vs. korkeakoulupastori 1988-1989
 • Päätoiminen apurahatutkija 1992-1993
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Keltinmäen seurakuntapiirin piirikappalainen 1994-2000
 • Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherra 2000-2004
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherra 2004-2008
 • Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra 2009-2010
 • Kirkkohallituksen kansliapäällikkö 2010-2018

Sivutoimiset virat ja tehtävät

 • Jyväskylän yliopiston uskontodidaktiikan tuntiopettaja 1992-1993
 • Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori 1999-2005
 • Piispainkokouksen asessorijäsen 2000, 2001, 2004, 2005
 • Jyväskylän rovastikunnan lääninrovasti 2005-2010

Luottamustehtävät

 • Opiskelijain Lähetysliiton (OL) puheenjohtaja 1987
 • Kirkon ulkoasiain neuvoston lähetysteologisen työryhmän jäsen 1994-1998
 • Lapuan hiippakunnan hiippakuntakokouksen jäsen 1995-1998
 • Crux -lehden toimituskunnan jäsen 1995-1998
 • Kirkon ulkoasiain neuvoston lähetys- ja uskontoteologisen työryhmän jäsen 2000-2004, puheenjohtaja 2005-2007
 • Kirkon tutkimuskeskuksen toimikunnan jäsen 2001-2008
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsen 2001-2010
 • Suomen Evankelisluterilaisten Seurakuntien Lapsityön Keskuksen (SLK) johtokunnan puheenjohtaja 2002-2011
 • Kirkolliskokousedustaja 2004-2010
 • Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsen 2005-2008
 • Kirkkopalvelut ry:n hallituksen jäsen 2009-2011

Julkaisut (tärkeimmät)

 • Kolmiyhteisen Jumalan missio: Lesslie Newbiginin lähetyskäsityksen teologinen perusta. Pro gradu –tutkielma, 1988.
 • Kristinuskon ja modernin länsimaisen kulttuurin kohtaaminen Lesslie Newbiginin ajattelussa, Teologinen Aikakausikirja 99 (s. 27 – 39), 1994.
 • Kirkko ja missio. Kirkko ja sen lähetystehtävä Lesslie Newbiginin teologiassa vuosina 1937 – 1979. Lisensiaattityö, 1992.
 • Jumala ihmisen yksityisasiana. Modernin länsimaisen kulttuurin jumalakuva. (Teoksessa Jumalan kasvot: Jumala ihmisen todellisuudessa”, toim. Risto A. Ahonen ja Hans-Olof Kvist. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A, nro 64, 1995, s. 97 – 108).
 • Järki, usko, eettisyys: filosofian ja teologian kohtaamisia, toim. (& Kotkavirta, SoPhi) 1997.
 • Usko ja valistus. Valistuksen haaste kristilliselle uskolle ja teologialle (Teoksessa ”Järki, usko, eettisyys: filosofian ja teologian kohtaamisia”, Keskitalo & Kotkavirta toim., s. 21-42).
 • Kristillinen usko ja moderni kulttuuri, Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missioista modernissa länsimaisessa kulttuurissa. Väitöskirja 1999.
 • Raamattu kirkon kertomuksena – Raamatun totuusvaatimus valistuksen jälkeisessä postmodernissa maailmassa. (Teoksessa ”Raamattu ja kirkon usko tänään”, toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 87, 2004, s. 72 – 89).
 • Kymmeniä lehtikirjoituksia ja kolumneja eri päivälehdissä.
 • Suomen Kuvalehden blogisti (Rajalla-blogi) 2013 – 2018

Huomionosoitukset

 • Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki, tasavallan presidentti myönsi 6.12.2017.