Piispantarkastus

Piispantarkastuksilla on pitkä, kristillisen kirkon alkuvaiheisiin asti ulottuva historia. Piispantarkastuksen painopiste on kirkon perustehtävän tarkastelussa ja strategisessa pohdinnassa.  Piispantarkastus valmistellaan seurakunnassa kirkkoherran johdolla yhteisellä työskentelyllä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Prosessin valmistelua ei hoideta vain johtavien viranhaltijoiden toimesta, vaan siihen osallistuvat sekä työntekijät että muut vastuunkantajat.

Oulun hiippakunnan piispantarkastusprosessin kirjalliset materiaalit löytyvät hiippakunnan sivuilta.