Kirjoitus Kalevan Kartalla -blogissa 17.12.2019

Al-Holin leirillä olevien lasten ja naisten kohtalo on puhuttanut viime päivät suomalaisia aivan ennen näkemättömällä tavalla. Tämä on ymmärrettävää asiaan liittyvien moraalisten, poliittisten ja turvallisuuteen liittyvien näkökohtien vuoksi.

Maan hallitus linjasi eilen, että Al-Holin leirillä olevat lapset pyritään kotiuttamaan. Isis-joukkoihin ja islamilaiseen kalifaattiin vapaaehtoisesti menneisiin aikuisiin kotiuttamisvelvoite ei ulotu. Päätökset lasten kotiuttamisista tehdään tapauskohtaista harkintaa käyttäen ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Olettaa voi, että ensimmäisenä kotiutettaisiin orvot ja sairaat lapset.

Tapauskohtainen harkinta lasten edun pohjalta voi asiantuntijoiden mukaan joissakin tapauksissa tarkoittaa sitä, että lapsen äiti tulee mukaan. Siinä tapauksessa heidän rikosoikeudellinen vastuunsa arvioidaan Suomessa ja heidät tarvittaessa saatetaan teoistaan vastuuseen.

Rikosoikeudellinen vastuu saattaa koskea terroristiseen toimintaa osallistumisen lisäksi esimerkiksi myös alaikäisen lapsen tietoista vaaraan saattamista tai pakottamista avioitumaan leiriolosuhteissa. Näin totesi lastensuojelun asiantuntija Sanna Mustasaari A-studiossa 16.12.

Joissakin tapauksissa tapauskohtainen harkinta voi johtaa lapsen erottamiseen äidistään esimerkiksi kiireellisen sijoituksen myötä. Tämänkin totesi lastensuojelun asiantuntija Sanna Mustasaari A-studion lähetyksessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoitti pari päivää sitten viisaasti, kun hän totesi moraalisen velvoitteen lasten kotiuttamisen suhteen olevan selvä. Samalla hänkin korosti sitä, että alueelle vapaaehtoisesti menneisiin äiteihin velvoite ei ulotu.

Niinistö korosti vahvasti turvallisuusnäkökohtia. Tätä puolta ei kannata kenenkään vähätellä. Helsingin Sanomien laajan jutun mukaan useilla ns. isis-äideillä on edelleen tavoitteena hirveitä ihmisoikeusrikoksia tehneen islamilaisen kalifaatin uudelleen nouseminen. Oletan, että Suojelupoliisi antaa tietojaan ja virka-apua leirillä kotiutuksista päättäville viranomaisille näistä asioista.

Minusta hallituksen muodostama kanta asiaan on viisas. Tällaisissa tapauksissa ei tyypillisesti ole ideaalia ratkaisua. Pitää lainsäädännön ja moraalisen harkinnan pohjalta valita jossain määrin huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Juuri näin nähdäkseni on tapahtunut.

***