Kirjoitus Lounais-Lappi -lehdessä 21.12.2019

Son tullu rohki friski talvi Peräpohjohlaanki. Mie piän että jotensakki saman kaltaset nolit olosuhtheet sillon ensimäisenäki jouluna Peetlehemissä. Lunta ei vissiin tainu senthään olla, mutta yölä elukoitten perhään kattovila paimenila hääty olla juuri varsin kylmä.

Hunteeraappa nuita paimenheen joutunheita. Peot olit niiläki kaiken aikaa uhkana heän lamphaile. Soli oltava koko aijjan tiitteränä. Nukutti aivan mahottomasti, mutta sikkeitä ei saanu vettää, ei vain.

Luukhaan evankeljumissa seisoo, että sillon tapahtu aivan ko salamana jotaki semmosta, jota me emmä saata järellä käsittää. Evankeljumista voima lukea, että yhtä äkkiä heän eessä seiso itte Herran enkeli ja Herran kirkhaus oli heän ympärilä.

Muttei siinäkhään ollu vielä kaikki. Pölkäävitten paimenitten silmistä tippuva lopukki unet ko enkeli freistasi praatata niile: Älkää pöläkkö! Mie ilmotan teile suuren uutisen. Teile on tänhään Taavitin kaupungissa syntyny Vapahtaja. Son Kristus, Herra!

* * *

Tämon se uutinen, joton kuulutettu koko mailmassa paimenten keolta aina mailman laitimmaisheen loukhoon asti. Jumala tuli ihmiseksi pienenä kläppinä. Herra itte tuli lähele meitä jokhaista ja soli justhiinsa niinko met.

Jumalan tulo ihmiseksi tapahtu rohki tavalisissa oloissa, elläimitten keskelä. Aika alkheelinen talli son häätyny olla. Emmä met tietenkhään ees tiä tarkahleen mitä sorttia soli. Son paljon maholista, että elläimet ja ihmiset asuit sillon samassa huushollissa. Joskus taas on hunteerattu, että solis ollu jonkulainen luola se talli. Sunkhaan meistä kukhaan tiä sitä tarkahleen.

Meän hunteeraukset siittä tallista ja soimesta muistuttava paljonki kiiltokuvvaa. Eikä meän mielikuat ole koskhaan justhiinsa niinku son toelisuuessa ollu. Son juuri varsin selvä, ettei sollu mikhään puhas huone sekhään paikka, jossa ihmiseksi tulheen Jumalan Poan syntymä tapahtu.

* * *
Toivon justhiinsa Sulle ja teile kaikile eessä olevana jouluna kaikhein issointa lahjaa, mitä Sie ossaat aatela. Kyllä son vieläki issoin joululahja se, että meile on syntyny joulun kläppi, koko mailman Vapahtaja, Jeesus Kristus.

Hään halvaa tulla nykki meän tykö, vaikka meän elämä ei oliskhaan aina niinku tiptop. Sen joulun kläpin tienaama armo, son tarkotettu kaikhein eniten niile, jokkei pysty esithään Jumalale mithään.

Mie vain toivon syämestäni, että sie löyät tien sen soimen tykö. Ja samala mie rukkoilen, että samallainen ilo, joka valtasi paimenet ja iän viissaat tietäjäkki samala soimela koskettais myöski Sinun syäntä tänä jouluna.

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Julkaistu Lounais-Lapissa 21.12.2019