Kirjoitus Kalevan Kartalla -blogissa 25.2.2019

Poste restante palvelu muuttuu maksulliseksi maaliskuun alusta lähtien. Palvelun maksuttomuus on mahdollistanut sen, että asunnottomallakin voi olla osoite, josta hän voi noutaa postin ilmaiseksi. Hän tarvitsee todennäköisesti ko. palvelua juuri siihen, että hän voi vastaanottaa viranomaisten lähettämää informaatiota.

Kirkon diakoniatyöntekijöille aihe on ajankohtainen, koskettaahan se kipeästi juuri heidän asiakaskuntaansa. Asunnottomien osa on huono ja Postin päätös Poste restante -palvelun maksullisuudesta kolahtaakin juuri kodittomiin, joilla ei ole osoitetta. Asiasta käydyssä keskustelussa on noussut esiin yhdenvertaisuus, jonka toteutuminen on päätöksen myötä kyseenalaista.

Diakoniabarometri 2018 kantaa nimeä Yksinäisyyden monet kasvot. Siinä nousi esiin diakonian asiakkaiden moniongelmaisuus. Usein selvitykset, joita diakonian asiakkaiden kohdalla tehdään, paljastavat, että ongelmat tuppaavat kasaantumaan samoille ihmisille.

Katsottaessa diakonian ikkunasta, korostuu pienituloisten osuus keskellämme. Varattomuus on yleistynyt merkittävästi ja taloudelliset huolet ovat arkipäivää joka toisella diakonian asiakkaalla. Hyvin yleistä on myös se, että varattomuuden takia nämä henkilöt tinkivät terveydenhuollosta, mistä seuraa heille taas uusia ongelmia. Halki Suomen tuo maisema paljastaa samoja asioita: köyhyyttä, työttömyyttä, päihteiden käyttöä ja yksinäisyyttä.

Postin päätös Poste restante -osoitteen maksullisuudesta toisi monelle moniongelmaiselle vielä yhden uuden ongelman. Lainsäätäjän tulisi Postille säätämissään velvoitteissa taata, että jokaisella ihmisellä olla oikeus vastaanottaa postia ilmaiseksi.

***

Linkki kirjoitukseen Kalevan Kartalla -blogissa, julkaistu 25.2.2020