Puhe Čále, Jesus, iežat gova virsilevyn julkistamistilaisuudessa Inarin kulttuurikeskus Sajoksessa 20.2.2021

Arvoisa Čále, Jesus, iežat gova virsilevyn julkistamistilaisuuteen saapunut seurakunta täällä paikan päällä Sajoksessa ja te, jotka seuraatte tätä tilaisuutta Sajos liven kautta. Olet sydämellisesti tervetullut myös minun puolestani.

Árvugas Čále Jesus iežat gova sálbmaskearru julggástan dilálašvuhtii boahtán searvegoddi dáppe báikki alde Sajosi, ja dii, geat čuovvubehtet dán dilálašvuođa Sajos live bokte. Leat váimmoláđđásit buresboahtán maiddái mu bealis.

Tässä hetkessä on jotakin historiallista. Olemme julkistamassa virsilevyä, jonka avulla – näin uskomme – on mahdollista siirtää vanhaa saamelaista veisuuperinnettä, siis tärkeätä osaa saamelaisten kulttuurihistoriasta, nykyisille ja tuleville sukupolville. Tämä levy on kunnianosoitus saamelaisten virrenveisuuperinnettä kohtaan.

Dán bottus lea juoga historjjálaš. Mii leat julggásteamin sálbmaskearru, man veagal – ná jáhkkit – lea vejolašvuohta sirdit boareš sápmelaš veaisidan árbevieru, dehálaš oasi sápmelaš kulturhistorjás, dálá ja boahttevaš sohkabuolvvaide. Dát skearru lea gudnečujuhus sápmelaš sálbmaveaisidan árbevirrui.

Ei ole itsestään selvää, että meidän lapsemme ja lastemme lapset oppisivat laulamaan näitä iloa tuovia, toivoa antavia ja lohduttavia virsiä. Ei, vaan sen eteen täytyy tehdä työtä, että saamelainen virrenveisuuperinne ensinnäkin säilyy rikkaana, mutta myös siirtyy tuleville sukupolville. Täälläkin on ihmisiä, minun ikäisiäni, ehkä vanhempiakin, jotka osaavat tämän veisuuperinteen. Mutta eivät sävelmät tai sanoitukset automaattisesti siirry eteenpäin, vaan sitä on opetettava esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien rippileireillä nuorille.

Ii leat iešalddes čielggas, ahte min mánát ja mánáid mánát oahpašedje lávlut dáid ilu bukti, doaivvu addi ja jeđđejeaddji sálmmaid. Ii, muhto baicce dan ovdii fertet bargat, ahte sápmelaš sálbmaveaisideapmi vuosttašettiin seailu rikkisin, muhto maiddái sirdašuvva boahttevaš sohkabuolvvaide. Dáppege leat olbmot, mu ahkásaččat, vejolaččat boarráseabbotge, geat máhttet dán veaisidan árbevieru. Muhto eai šuoŋat dahje sánit automáhtalaččat sirdašuva ovddosguvlui, daid baicce ferte oahpahallat ovdamearkkadihte sápmelaččaid ruovttuguovllu searvegottiid rihppaleairrain nuoraide.

Jos saa käyttää termiä ”ennenvanhaan”, niin silloin veisuuperinne siirtyi eteenpäin. Ihmiset kokoontuivat seuroihin ja koteihin ja he lauloivat yhdessä ja lukivat Jumalan sanaa yhdessä. Näin ei välttämättä tapahdu nykyään. Lisäksi nyt, kun korona on entisestään rajoittanut yhteisiä kokoontumisiamme, tuntuu entistä tärkeämmältä olla tässä hetkessä juuri nyt, näiden saamelaisten virsien äärellä.

Jus lea lohpi geavahit dearpma “dolin”, de dalle veaisidan árbevierru sirdašuvva ovddosguvlui. Olbmot čoahkkanedje čoakkalmasaide ja ruovttuide ja sii veaisidedje ovttas ja lohke Biibbala sáni ovttas. Ná ii vealttakeahttá dáhpáhuva dán áiggis. Dasa lassin dál, go korona lea ovddešis ráddjen oktasaš čoahkkanemiid, orru ain dehalot leat dán bottus justa dál, dáid sápmelaš sálmmaid guoras.

Toivon sydämestäni ja suorastaan rohkaisen teitä, jotka voivat asiaan vaikuttaa, että ottaisitte tämän virsi cd:n mukaan seurakuntien tapahtumiin ja muihinkin tilaisuuksiin. Ainahan täällä pitkien taipaleiden takana ei olekaan kanttoria saatavilla, voisiko tämä levy olla siinä hetkessä apuna?

Doaivvun váimmustan ja njulgestaga roahkasmáhttán din, geat sáhttibehtet áššái váikkuhit, ahte válddášeiddet dán sálbma skearru fárrui searvegottiid dáhpahusaide ja eará dilálašvuođaide. Álo dáid guhkes mátkkiid duohkin ii leatge kántor fidnemis, sáhtášiigo dát skearru leat veahkki dan dilálašvuođas.

On hienoa, että te muusikot, Anna ja Raimo, olette tuoneet näihin virsiin mukaan tiettyä modernia nykypäivän tulkintaa – vaikka edelleen on säilynyt se syvällä oleva arvopohja, kuten Jumalan kunnioitus ja vahva yhteys ympäröivään luontoon. Minua viehättää myös virsilevyn nimi. Jos olen oikein ymmärtänyt, on levyn nimikkokappale Čále, Jesus, iežat gova suomenkielisenä versiona Piirrä Jeesus sydämeeni -virsi. Saakoon itse Jeesus nyt piirtää sydämeemme pysyvän jäljen tästä illasta.

Lea buorre, ahte doai musihkkárat, Anna ja Raimo, leahppi buktán dáid sálmmaide mielde dihto moderna odnabeaivvi dulkojumi – vaikke ainge lea seilon dat čieŋal árvuvuođđu, nugo Ipmila gudnejahttin ja nana oktavuohta birastahtti lundui. Mu ilosmahttá maiddái sálbmaskearru namma. Jus lean riekta ádden, de skearru nammasálbma Čále Jesus iežat gova lea suomagillii Piirrä Jeesus sydämeeni – sálbma. Ožžos ieš Jesus dál sárgut vaimmuidasamet bissovaš luotta dán eahkedi.