Kuvassa avonainen Raamattu
Johdantopuhe Haapajärven seurakunnan piispantarkastuksen päätösmessussa 20.9.2020

Rakkaat sisaret ja veljet Haapajärven seurakunnassa. Olen nyt kolmatta päivää suorittamassa piispantarkastusta täällä Haapajärven seurakunnassa.

Edellisestä piispantarkastuksesta Haapajärvellä on vierähtänyt vähän liiankin pitkä aika, peräti 16 vuotta. Tavoitteena on noin 10 vuoden kierto. Tämä pitkä väli ei tarkoita, että piispa, sen paremmin edeltäjäni kuin minäkään, olisi Haapajärven unohtanut. Päinvastoin, muita käyntejä täällä on kyllä ollut. Itsellänikin oli ilo olla täällä seurakuntakodin uudelleen käyttöönoton juhlassa noin puolitoista vuotta sitten. Pitkään väliin on osaltaan vaikuttanut teidän kirkkoherranne 6 vuotta kestänyt pappisasessorikausi, jonka aikana piispantarkastusta ei seurakuntaan ole perinteisesti ajoitettu.

Piispantarkastus on kristillisen kirkon alkuaikoihin juurensa ulottava tapa, jossa seurakuntaa laajemman kirkollisen alueen kaitsija eli hiippakunnan piispa vierailee seurakunnassa sitä tarkastaen. Piispantarkastuksen työmenetelmät toki ovat uudistuneet vuosien varrella. Olen niitä itsekin halunnut uudistaa. Nykyään mukana on vahvasti työyhteisön ja johtamisen kehittämisen ja strategian näkökulma.

Painotus on yhä enemmän taakse jääneiden asioiden analysoimisen sijasta sen pohtimisessa, mitä seurakunnalle kuuluu nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Siis sen yhdessä pohtimista, miten tässä tapauksessa Haapajärven seurakunnan kannattaa seuraavan vuosikymmenen aikana kehittää toimintaansa, jotta Kristuksen kirkolleen antama tehtävä tulisi mahdollisimman hyvin hoidetuksi.

Piispantarkastuksen perjantai oli vierailuja seurakunnan yhteistyökumppaneiden luona ja seurakuntalaisten tapaamista torilla. Illan päätteeksi vietimme Pienen valon iltaa täällä Kristuksen Kirkastumisen kirkossa. Lauantaina kävin keskusteluja työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, ja ilta päättyi vapaamuotoiseen tilaisuuteen Kuuhingon majalla.

Tänään sunnuntaina vietämme seurakunnan yhteistä juhlapäivää messussa Jumalan sanan kuulemisen ja Herran Pyhän ehtoollisen vieton ympärillä. Samalla juhlistamme Haapajärven seurakunnan jumalanpalvelusryhmien 10-vuotista taivalta. Tässä asiassa Haapajärven seurakunta on ollut edelläkävijä koko kirkossamme.

Tänään 16. sunnuntaina helluntaista on kirkkovuoden aiheena Jumalan huolenpito. Haluan tervehtiä teitä päivän psalmin johdantolausekkeella Psalmien kirjan luvusta 55:23.

Jätä taakkasi Herran käteen,
hän pitää sinusta huolen.

Siinä on muutamaan sanaan tiivistetty uskomme käsitys Jumalan huolenpidosta. Teksti ei sano, että jos sinulla on taakkoja, niin toimi näin ja näin. Teksti ottaa itsestään selvyytenä, että jokaisella meillä on taakkoja. Ja se pitää tietysti paikkansa. Sen me jokainen tiedämme. Taakkoja on monenlaisia, on työpaineita, on ihmissuhteista aiheutuvia paineita, on sairaudesta aiheutuvia paineita. Koululaisilla on myös paljon paineita ja taakkoja, kertovat monet selvitykset.

Tuossa lyhyessä tekstissä on sitten kehotus: Jätä taakaksi Herran käteen. Raskainta taakkojen kanssa on se, jos niitä ei voi jakaa kenenkään kanssa. Jaettu taakkaa on hieman pienempi taakka. Nyt ei kehoteta edes pelkästään jakamaan taakkoja Jumalamme kanssa, vaan suorastaan jättämään taakat Herran käteen.

Taakkojen jättäminen Herralle ei tarkoita varmaankaan sitä, ettei meidän enää tarvitsisi itse panna ns. tikkua ristiin, mutta tuntuuhan se helpottavalta, että voi jättää taakat omilta hartioiltaan Jumalan käsiin. Monella meistä, minulla itsellänikin, on kokemusta siitä, etten voi murehtimisellani ratkaista asiaa, vaan ainoastaan jättää sen rukouksessa Jumalalle.

Vanhastaan myös sanottiin tervehdyksenä ihmisten hyvästellessä toisiaan, että ”Herran haltuun”. Onhan se kieltämättä vahvempi ilmaus kuin sanoa ainoastaan, että ”no hei sitten” tai ”moi”, yhtään noitakaan mukavia tervehdyksiä vähättelemättä. Kun tapaamisen päätteeksi jättää toisen ihmisen Herran haltuun, niin jättää turvaan parempaan.

Psalmin lyhyeen katkelmaan sisältyy myös lupaus: Kun jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Meille ei luvata helppoa elämää tai ongelmien ratkaisua suit sait, vaan, että Herra pitää meistä huolen.

Tämä sanomani on sovitettavissa suoraan jokaisen yksilön, jokaisen meistä elämään. Mutta tiedättekö Haapajärven seurakuntalaiset, että tämän voi soveltaa myös seurakuntaan. Seurakunnassa tehdään suunnitelmia ja strategioita. Niistä puhuimme eilen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaamisessa. Mutta emme voi emmekä saa pettää itseämme kuvittelemalla, että pelkkä hyvä suunnittelu riittää Jumalan valtakunnan työssä, vaikka se niin tärkeää onkin.

On tärkeää, että myös te Haapajärven seurakuntana ja seurakuntalaisina jättäisitte yhteiset seurakuntanne asiat Jumalan hyvään huolenpitoon. Jumala kyllä siunaa suunnitelmanne, jos se hänen tahtonsa on. Siis ”Herran haltuun”.