Kuvassa avonainen Raamattu
Johdantopuhe Halsuan piispantarkastuksen messussa 12.1.2020

Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Jes. 61: 1

Tällä Jumalan sanan kohdalla profeetta Jesajan kirjasta tervehdin teitä, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa. Olen nyt toista päivää suorittamassa piispantarkastusta täällä Halsuan seurakunnassa. Piispantarkastus on kristillisen kirkon alkuaikoihin juurensa ulottava tapa, jossa seurakuntaa laajemman kirkollisen alueen eli hiippakunnan kaitsija vierailee seurakunnassa sitä tarkastaen, tukien ja rohkaisten.

Tuo tehtävä on ollut silmieni edessä myös näiden päivien aikana. Tarkastaa, tukea ja rohkaista. Piispantarkastuksen työmenetelmät toki ovat uudistuneet vuosien varrella. Olen niitä itsekin halunnut uudistaa. Mukana on vahvasti työyhteisön kehittämisen ja strategian näkökulma. Painotus on yhä enemmän taakse jääneiden asioiden analysoimisen sijasta eteenpäin katsomisessa. Siis sen yhdessä pohtimista, mihin tässä tapauksessa Halsuan seurakunnan kannattaa seuraavan vuosikymmenen aikana suunnata painopistettä, jotta Kristuksen kirkolleen antama tehtävä tulisi mahdollisimman hyvin hoidetuksi.

Kun piispantarkastuksen perjantai oli vierailuja seurakunnan yhteistyökumppaneiden luona ja keskusteluja työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, niin tänään sunnuntaina vietämme seurakunnan yhteistä juhlapäivää.

Pyhäpäivämme teema kirkkovuodessa on tänään ”Kasteen lahja”. Kaste on kristityn elämän alkupiste. Meidät otetaan kasteessa Jumalan perheväen jäseneksi ja saamme kaikki pelastuksen lahjat. Kristityn elämä on jokapäiväistä palaamista tähän kasteen armoon ja turvautumista siihen.

Uskolla ihminen tarttuu niihin lupauksiin, jotka hän on kasteessa saanut. Jotta usko voisi syntyä on Kristus lähettänyt meidät seuraajansa julistamaan evankeliumia ja opettamaan kaikkea, mitä hän on käskenyt noudattaa. Kaste ja evankeliumin julistus, kaste ja lähetys kuuluvat siis elimellisellä tavalla yhteen.

Näin se on täällä Halsuallakin. Seurakunta on olemassa, jotta halualaisille kerrottaisiin evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja jotta ihmiset voisivat uskoa.

Halsuankin seurakunta on siis saanut sen tehtävän, josta siteeraamani Jesajan kirjan teksti puhuu: Teidät on kutsuttu ”ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta”.

Tämä voi kuulostaa arjen seurakuntatyötä ajatellen hieman korkealentoisesti sanotulta, mutta totta se on. Jeesus luki julkisen toimintansa aluksi nämä profeetan sanat Nasaretin synagogassa. Saman tehtävän hän antoi seuraajilleen kaste- ja lähetyskäskyssä. Halsuan seurakunnankaan toiminnassa, sen kerhoissa ja raamattupiireissä, seuroissa ja kirkollisissa toimituksissa on siis kysymys siitä mistä Jesajan kirjan teksti puhuu.

Evankeliumi pitää sisällään sekä uskon ja pelastuksen että lähimmäisen rakkauden toteuttamisen. Siihen viittaa tuo profeetan sana, että meidät on kutsuttu ”ilmoittamaan köyhille ilosanoma”. Köyhät eivät tässäkään tarkoita vain aineellisesti köyhiä, vaan niitä, joilla on hengellisyyden ja Jumalan sanan nälkä.

Kaikukoon siis Halsuan seurakunnassakin sellainen evankeliumin sanoma, joka vapauttaa ihmiset synnin ja taakkojen kahleista. Konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi muunnettuna se merkitsee esimerkiksi jumalanpalveluselämän kehittämistä mahdollisimman monipuoliseksi. Se tarkoittaa lasten ja nuorten toimintaa, jossa evankeliumi kuuluu raikkaalla ja nuorekkaalla tavalla.

Mutta keskuudessamme on – täällä Halsuallakin – myös konkreettisesti köyhiä, ja siksi evankeliumin kehotus julistaa köyhille ilosanomaa tarkoittaa myös sitä, että seurakunnassa on diakonista työnäkyä. Tämä ei tarkoita vain seurakunnan työntekijöiden tekemää diakoniatyötä, vaan sitä, että jokainen kristitty on kutsuttu olemaan lähimmäisten rinnalla ja helpottamaan hänen taakkaansa siinä missä voi. Jokainen meistä, kun lähdemme täältä Halsuan kirkosta arkeemme, olemme myös diakoniatyöntekijöitä. ”Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain”, sanoi Jeesus ja osoitti sanansa myös meille.

Näin suureen tehtävään myös Halsuan seurakuntaa ja jokaista halualaista kristittyä kutsutaan. Olemaan Jumalan työtoveri oman arkensa keskellä. Tehtävä on suuri, mutta saatte Halsuan seurakunnassa olla varmoja, että Jumala, joka on aloittanut teissä hyvän työnsä, tulee saattamaan sen loppuun.