Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Oulujoen piispantarkastuksen piispanmessussa Oulujoen kirkossa 25.9.2022
Kuva: Harriet Urponen

Hyvät Oulujoen seurakuntalaiset ja messuvieraat.

Olen tänä viikonloppuna ollut suorittamassa piispantarkastusta täällä Oulujoen seurakunnassa. On ollut mielenkiintoista tutustua perusteellisesti Oulujoen seurakunnan ihmisiin, toimintaan, hengellisyyteen ja perinteisiin. Ei vähiten sen takia, että itsekin asun tämän seurakunnan alueella ja olen Oulujoen seurakunnan jäsen vaimoni kanssa. Onkin tuntunut kodikkaalta kiertää tätä seurakuntaa perjantain ja lauantain aikana.

Oulujoen seurakunta on perinteinen maaseutuseurakunta. Oulujokihan oli aiemmin myös oma kuntansa, ennen kuin se liitettiin vuoden 1965 alusta Oulun kaupunkiin. Oulujoen kunnan alkuperäinen nimi oli vieläpä Oulun maalaiskunta, vuoteen 1910 saakka. Oulun maalaiskunnan ajalta on myös yksi tämän seurakunnan tunnusmerkeistä ja myös strategisista vahvuuksista, tämä Viktor J. Sucksdorffin suunnittelema jugend-tyyliä edustava hirsinen Oulujoen kirkko. Tämä kirkko edustaa suomalaiskansallisia perinteitä hienoimmalla mahdollisella tavalla. Tämä kirkko on oululainen maamerkki ja myös suosittu paikka kirkollisille toimituksille ympäri Oulun.

Kuitenkin vielä perinteitäkin enemmän on mielenkiintoni kohdistunut Oulujoen seurakunnan tulevaisuuteen.

Oulujoen seurakunnalla on vahvat juuret maaseututyyppisenä seurakuntana, mutta se on läpikäynyt suuria muutoksia Oulun kaupungin kasvun ja uusien asuinalueiden myötä. Nämä muutokset haastavat seurakuntaa orientoitumaan taas uudelleen, erityisesti 20 000 asukkaan Hiukkavaaran suuralueen rakentumisen myötä.

Tahdon tervehtiä teitä raamatunlauseella tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappaleesta. Se on psalmista 127 (jae 1a):

Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa.

Muutosten ja uusien strategioiden keskellä Psalmin sana muistuttaa siitä, miten seurakunnan työ lähtee kuitenkin liikkeelle Jumalasta. Kaikki lepää Jumalan varassa. Se ei tarkoita, että me heittäytyisimme passiivisiksi. Mutta tämä sana muistuttaa meitä Jumalan tahdon etsimisen tärkeydestä sekä siitä, että heittäytyisimme kokonaan Jumalan työhön. Että juurtuisimme yhä syvemmin Jumalaan ja hänen työhönsä maailmassa. Tuo työ saa yhä uusia muotoja, kun katselemme avoimin silmin ympärillemme seurakunnassa ja ympäröivässä maailmassa.

Toki siitä huolimatta rakentajien on hyvä miettiä täällä Oulujoella erityisesti seurakunnan uusille alueille muuttavien lapsiperheiden ja työikäisten kohtaamisen haastetta. Unohtamatta kuitenkaan perinteisiä vahvuuksiakaan. Myös seurakunnan työntekijöistä täytyy muutostilanteessa pitää huolta ja turvata työssä jaksaminen, kun uutta toimintaa syntyy. Oulujoen seurakunta on ollut dynaaminen seurakunta. Uudet avaukset ovat tervetulleita, mutta samalla jotakin vanhaa täytyy välillä jättää myös pois. Piispantarkastuksessa tavoitteena on ”tarkastaa, tukea ja rohkaista”. Nykyaikaisessa piispantarkastuksessa näistä korostuvat erityisesti tukeminen ja hengellinen rohkaisu.

Hyvät Oulujoen seurakuntalaiset. Haluan valaa teihin luottamusta Jumalaan ja Hänen työhönsä, kun toimimme Hänen välikappaleinaan. On totta, että meillä ihmisillä on omat suunnitelmamme ja strategiamme, mutta kuitenkin on niin, että kaikki on kiinni Jumalasta ja Jumala antaa kasvun. Voimme tulkita tämän syvällisellä tavalla koskevan myös kirkkoamme ja Oulujoen seurakuntaa. Kun päivän työ on tehty ja vaiva nähty, niin saamme luottaa, että kaikki on Jumalan varassa.