Johdantopuhe piispanmessussa Kolarin kirkossa 21.3.2021

Rakkaat veljet ja sisaret Kolarin seurakunnassa. Hyvä virkaan asetettava kirkkoherra Jussi Ollila. Minulle on suuri ilo päästä piispan roolissa nyt ensimmäistä kertaa vierailemaan Kolarin seurakunnassa. Tähän tarjoaa nyt mahdollisuuden kirkkoherran virkaan asettamisen juhla.

On tietysti harmillista, että koronarajoitusten vuoksi tämä seurakunnan juhla joudutaan viemään läpi niin, että täällä kirkossa meitä on paikalla vain pieni joukko jumalanpalveluksen toimittajia. Onneksi tekniikka tulee apuun niin, että voitte olla mukana tässä juhlassa striimauksen välityksellä.

Kolarin seurakunnan kirkkoherran virkaa on hoidettu useiden vuosien ajan viransijaisjärjestelyin. haluan kiittää kaikkia niitä pappeja, jotka ovat näissä määräaikaisissa virkasuhteissa olleet. Seurakunnan kehittämisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta on kuitenkin olennaisen tärkeä asia, että seurakunnan johtava viranhaltija, kirkkoherra, on virassa vakinaisesti. Iloisemme siis tänään aivan erityisesti tästä kirkkoherran virkaan asettamisesta.

*

Haluan tervehtiä teitä tällä Marian ilmestyspäivän epistolatekstistä otetulla Jumalan sanan kohdalla.

”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.” Room. 8:1

Tämä apostoli Paavalin teksti vie meidät aivan kristillisenuskon ytimeen. Siinä kuvataan Kristus-uskon keskeistä merkitystä pelastuksemme ja ikuisuustoivomme kannalta. Kaikki on riippuvaista Jumalan mittaamattoman suuresta armosta. Ihmisinä emme kykene itseämme pelastamaan ja tekemään Jumalalle kelpaavaksi edes hyvillä teoilla.

Kristuksessa ja hänen armossaan on kuitenkin kaikki. Kun hänen sovitustyöhönsä panemme toivon, voimme olla turvallisella mielellä niin elämässä kuin kuoleman edessä. Mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka Kristuksen armoon toivonsa panevat.

Tämän sanoman kertominen ja eri tavoin välittäminen on myös papin ja kirkkoherran tärkein tehtävä. Siis julistaa Jumalan sanaa ja kertoa siitä rakkaudesta, jolla Kristus meitä kaikkia rakastaa. Tästä sanan julistajan tehtävästä käsin avautuu kirkkoherrankin tehtävä.

Tähän tehtävään Jussi sinut on tänne Kolarin seurakuntaan kutsuttu. Uskon, että sinulla on edellytykset aiemman työkokemuksesi perusteella ottaa haltuun tämä pohjoinen toimintaympäristö ja kohdata alueen ihmiset silmäin tasalta. Olet toiminut aiemmin mm. merimieskirkon pappina ja sairaalapappina. Niissä tehtävissä hankkimaasi ihmisten kohtaamisen taitoa saat käyttää myös täällä.

*

Moninaiset ovat seurakunnan kirkkoherran vastuut. Ytimenä ovat hengelliset tehtävät, sanan julistaminen, sakramenttien jakaminen ja sielunhoito. Siitä tehtävät laajenevat työyhteisön johtamiseen ja seurakunnan hallinnon hoitamiseen.

Pienessä seurakunnassa saat Jussi huomata, että täällä tarvitaan käytännön moniosaajaa. Talouden ja kiinteistöasioiden ymmärtäminen on myös olennainen osa kirkkoherran työtä pienehkössä seurakunnassa. Tehtäväkentän laajuus saattaa tuntua todella vaativalta. Suuremmassa yksikössä on omat ammattilaisensa eri asioille. Toisaalta tehtäväkentän laajuus pienessä seurakunnassa tekee työstä mielenkiintoista ja elämänmakuista. Näissä asioissa sinulla ovat tukena myös talouspäällikkö ja seurakunnan luottamushenkilöt. Haluankin lausua kiitoksen teille Kolarin seurakunnan luottamushenkilöille vastuunkannosta viime vuosien aikana.

Kirkkoherra on myös työyhteisön esimies. Johtamiskokemusta sinulla Jussi on jo aiemmista tehtävistäsi. Näytä Kolarin seurakunnan työyhteisölle suuntaa ja luo yhteisiä pelisääntöjä, mutta viisasta on nähdä myös erilaisuuteen sisältyvä rikkaus.

Hyvät Kolarin seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset. Ottakaa Jussi vastaan kirkkoherrananne rakkaasti. Kirkkoherra voi onnistua tehtävässään vain, jos hän saa tarvitsemansa tuen työyhteisöltä ja luottamushenkilöiltä. Muistakaa Jussia ja hänen läheisiään esirukouksessa.