Kuvassa avonainen Raamattu
Puhe Keminmaan seurakunnan kirkkoherra Ari Rautakosken ja kappalainen Laura Kinnusen virkaanasettamismessussa 23.8.2020

Tänä elokuisena sunnuntaina Keminmaan seurakunnassa on kaksin verroin iloinen juhla. Uuden paimenen virkaanasettaminen on sitä aina. Näissä juhlissa seurakunnissa ollessani olen melkein käsin kosketeltavalla tavalla tuntenut sen ilon ja ne esirukousten täyttämät ajatukset, jotka seurakuntalaiset tuovat mukanaan kirkkoon. Nyt tämä kaikki koetaan erityisen voimakkaasti, kun tässä yhdessä ja samassa messussa asetetaan sinut Ari kirkkoherran virkaan ja sinut Laura kappalaisen virkaan.

Ari ja Laura, saatte liittyä virkaanasetettuina pappeina Keminmaan seurakunnan upeaan historian, joka alkaa seurakunnan perustamisesta vuodesta 1329. Kemin Lapin emäseurakuntana sen alue on kattanut laajat alueet Lappia myöten, mukaan lukien Rovaniemi, Kemijärvi ja Kemi.

Saatte siis liittyä virkojenne kautta koemaan historiaan. Mutta teidät on nyt kutsuttu yhdessä seurakuntalaisten ja muiden työntekijöiden kanssa tekemään Kemin seurakunnan tulevaisuutta. ”Tehdä tulevaisuutta” kuulostaa seurakunnan yhteydessä kovin ihmiskeskeiseltä ajatukselta. Mutta toki siinä on totta se, että teidät on kutsuttu ahkeroimaan Jumalan elovainiolla ahkerasti. Kylväkää Jumalan työtovereina ahkerasti, kuitenkin muistaen, että Jumala antaa kasvun.

Tuohon edellä sanomaani ajatukseen liittyen haluan tervehtiä teitä Ari ja Laura ja koko seurakunta tämän sunnuntain eräästä tekstistä olevalla Jumalan sanan kohdalla. Se on Vanhan testamentin Jobin kirjasta:

Job sanoi Herralle:
– Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi
eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton
sinun toteuttaa. Job 42:1

Me ehkä muistamme Jobin elämäntarinan. Jumala antoi vastustajansa koetella Jobin uskollisuutta. Monien raskaiden vastoinkäymisten jälkeen Job kirosi jopa oman syntymänsä, mutta Jumalaa hän ei ollut valmis kiroamaan, vaikka missään ei näkynyt valoa, vaan kaikkialla näytti nousevan seinä pystyyn. Edes hyvää tahtovien ystävien neuvot ja kehotukset eivät kyenneet nostamaan Jobia syvästä kuopasta.

Lopulta Jumala vapauttaa Jobin koetuksesta. Tässä tilanteessa Job sanoo nuo sanat: ”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelma ole mahdoton sinun toteuttaa”. Job ei sano sanoja kevyesti, vaan sanat ovat koettuja ja läpi elettyjä.

Ehkäpä Ari ja Laura mietitte, miksi piispa ottaa johdantopuheensa ajatuksen Jobin kirjasta. Siksi, koska tuo Jobin tajuama syvällinen viisaus soveltuu erittäin hyvin myös teihin seurakunnan pappeina ja koko Keminmaan seurakuntaan.

On tärkeää, että seurakunnassa asiat suunnitellaan hyvin. Ennen kaikkea tästä huolehtiminen on kirkkoherran tehtävä. Yhtä hyvin kappalaisen tulee toimia suunnitelmallisesti niissä töissä ja vastuissa, joita hänen virkaansa kuuluu.

Hyväkään suunnittelu ei saa kuitenkaan johtaa meitä ajattelemaan, että Jumalan valtakunnan suuret asiat tässä maailmassa tapahtuisivat meidän oman viisautemme varassa. ”Ilman minua te ette saa mitään aikaan”, sanoi Jeesus oppilailleen.

Juuri tässä piilee se toiveikas ja valoisa näköala, jonka pohjalta sinä Ari ja sinä Laura saatte tehdä työtä Keminmaan seurakunnassa. Teidän ei tarvitsekaan tehdä työtä ilman Jeesuksen siunausta. Kun hän on mukana suunnitelmissamme ja kun jätämme kaikki asiamme hänelle, on totta se mitä Job sanoi: ” Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.”

Tältä pohjalta seurakunnan kirkkoherran ja kappalaisen työssä toimien, työnne saa ihmisvoimaa suuremman kantavuuden ja ihmisviisautta laajemman perspektiivin.

Hyvä seurakunta, olette saaneet nyt virallisesti kirkkoherran ja kappalaisen virkoihin papit, joihin ja joiden työhön olette voineet jo tutustua. Tiedätte jo aika hyvin, keitä olette virkoihin saamassa. Ari ja Laura, myös te tunnette seurakuntaa jo kohtuullisen hyvin.

Eikö tämä ole onnellinen lähtökohta jatkaa yhdessä eteenpäin tässä hienossa ja juurevassa Keminmaan seurakunnassa; seurakunta ja sen papit. Hyvät seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt, muistakaa rukoilla pappienne ja muiden työntekijöidenne puolesta. Työntekijät, tukekaa Aria hänen vaativassa työssään esimiehenänne.

Ennen kaikkea pitäkäämme kaikki mielessä tämä sana: ”Herra, kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.”