Kuvassa avonainen Raamattu
Johdantopuhe piispanmessussa ja kirkkoherra Pekka Tuomikosken virkaan asettamisessa Limingan kirkossa 8.3.2020

Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret. Me olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Limingan komeaan kirkkoon.

Kokoontumisellamme on aivan erityisenä syynä se, että sinä Pekka olet saanut kutsun Limingan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Tänään saamme rukoilemalla ja siunaamalla sekä kätten päälle panemisen kautta asettaa sinut virkaasi.

Kirkkoherrana sinun vastuusi Pekka ovat moninaiset. Olet tietysti ensin pappi, sananjulistaja ja sielunhoitaja. On tärkeää, että kirkkoherran johtaa seurakuntaa julistamalla ja opettamalla evankeliumia. Kirkkoherran tulee näkyä ns. pitäjällä. Ei kirkkoherran virkaa hoideta vain konttorin pöydän takaa.

Mutta kirkkoherran viran tekee haastavaksi se, että myös siellä konttorin pöydän ääressä tulee riittävässä määrin viihtyä. Kirkkoherra on myös työyhteisön esimies ja viime kädessä vastaa seurakunnan hallinnon toimivuudesta. Taloudestakin kirkkoherran tulee ymmärtää nykyään aika paljon.

Kirkkoherra rakentaa myös seurakunnan yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan. Verkostoituminen ja vuorovaikutus ovat avainsanoja näinä aikoina myös kirkkoherralle.

Kirkkoherra on siis pantu pitämään huolta monista asioista. Apostoli Paavali evästääkin Efeson seurakunnan vanhimpia, toisin sanoen siis seurakunnan kaitsijoita ja paimenia sanomalla: ”Pitäkää huoli itsestänne (ja) … pitäkää huoli laumasta (ja) … huolehtikaa seurakunnasta.” Sinullekin Pekka sanon tämän. Pidä huolta. Pidä huolta itsestäsi ja seurakunnastasi.

Sinulla Pekka voi nyt herätä ajatus, miten yksi ihminen voi vastata noin laajoihin odotuksiin. Kukaan ei tietenkään ole seppä syntyessään. Perehdy siis asioihin ahkerasti. Kouluttaudu johtamisessa ja hallinnossa. Tämä on se mitä voit inhimillisesti tehdä.

Onneksi kirkkoherran työ ei ole vain inhimillisiin keinoihin luottamista. Viime kädessä niin kirkon kuin kirkkoherrankin turva, on ikiaikojen Jumala, joka on luvannut olla kanssamme. Tämä antaa tarvittavan perspektiivin monille kirkkoherraan kohdistuville odotuksille.

Tästä puhuu tämän sunnuntaina psalmi (25:1) sanoessaan: ”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan”. Teksti liittyy tämän sunnuntain, 2. paastonajan sunnuntain, aiheeseen ”Usko ja rukous”.

Sinun on Pekka hyvä muistaa, että sen jälkeen, kun olet tehnyt voitavasi, saat kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen ja jättää asiasi Herran käsiin. ”Sinun apuusi minä luotan”, sanoo psalminkirjoittaja. Toimi Limingan kirkkoherrana samalla tavalla. Pane luottamuksesi Jumalaan ja rohkaise myös työtovereitasi ja seurakuntalaisia tekemään samoin.

Oma aktiivisuus ja yritteliäisyys on hyvin ohjenuora myös kirkkoherralle. Ei tule kuitenkaan kuvitella, että itsestä on kaikkeen. Siksi on niin tärkeä pitää mielessä psalmin avaama näkökulma: ”Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi”.

*

Limingan seurakunnalla on pitkä ja upea historia. Tämän alueen emäseurakuntana sen alue on joskus ollut niin laaja, että Oulujärvi on ollut seurakunnan sisäjärvi. 1800-luvulla Limingan seurakunnan kirkkoherranvirka oli niin hyvin palkattu, että Helsingin yliopiston professorin kannatti jättää professorinvirka ja tavoitella Limingan kirkkoherran paikkaa.

Mutta Limingan seurakunnalla ei ole ainoastaan komea historia, vaan elämänmakuinen nykyisiin ja – niin uskomme – valoisa tulevaisuus. Liminka ja sen seurakunta on viime vuosikymmeninä kasvanut valtavasti. Se väestö on yksi koko maakunnan nuorimmista. Moni lapsiperhe on löytänyt kodin tältä lakeudelta.

Kaikki tämä avaa Limingan seurakunnalle hyvät mahdollisuudet toteuttaa kirkon perustehtävää tämän yhteisön keskellä. Seurakunta on haluttu yhteistyökumppani ja ovet ovat avoimena moneen suuntaan.

Ota Pekka näistä mahdollisuuksista vaari ja lähde yhdessä toisten kanssa kehittämään seurakunnan työtä ja toimintaa. Muista, että kukaan, joka luottaa Herran ei jää vaille hänen apuaan.

*

Kansankirkossamme herätysliikkeet ja hengelliset painotukset ovat rikkaus. Näin on myös Limingan seurakunnassa. Herätysliikkeet ja niiden julistus on monelle meistä tuttua ja turvallista. Kirkkoherra on kaikkien kirkkoherra ja koko seurakunnan kaitsija riippumatta herätysliiketaustoista tai hengellisistä painotuksista. Pyri Pekka olemaan koko laumasta huolehtija myös tässä mielessä jatkuvasti rakentamalla keskustelu- ja rukousyhteyttä seurakunnan sisällä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että nykyisessä mallistuvassa yhteiskunnassa perinteiset ja meille aktiiviseurakuntalaisille ehkä rakkaat sanankäänteet jäävät monelle vieraaksi. Siksi seurakunnan, Limingankin seurakunnan on hyvä uuden kirkkoherransa johdolla kehittää ennakkoluulottomasti uusia toimintamuotoja, jotka ehkä kokoavat niitä, jotka harvemmin tulevat kirkkoon.

Kirkon evankeliumista nouseva sanoma on muuttumaton ja pysyvä, mutta sitä voidaan sanoittaa uusilla ja tuoreilla tavoilla. Tässä kaikessa kirkkoherra on kuin seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja vastuunkantajista koostuvan orkesterin kapellimestari.

Hyvät Pekan työtoverit, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset. Teille haluan sanoa: Ottakaa Pekka Tuomikoski lämmöllä vastaan teidän kirkkoherraksenne. Muistakaa, että johtajakin on vain ihminen, joka väsyy ja tarvitsee koko yhteisön tukea. Kantakaa Pekkaa ja hänen perhettään esirukouksissanne.