Johdantopuhe Alavieskan seurakunnan piispantarkastuksessa ja kirkkoherran virkaanasettamisessa 10.1.2021

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Tervehdin teitä Alavieskan seurakuntalaiset ja sinua virkaan asetettava kirkkoherra Erkki Jumalan sanan kohdalla Jesajan kirjasta (Jes. 12:3):

”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.”

Tänään on Alavieskan seurakunnassa kaksinkertainen juhlapäivä. Ensinnäkin piispantarkastuksen päättävä piispanmessu ja toiseksi kirkkoherran virkaanasettaminen. On valitettavaa, että joudumme viettämään tätä juhlaa koronarajoitusten alaisena. Tämä on kuitenkin nyt välttämätön tosiseikka. Toivon ja rukoilen, että sinä seurakuntalainen, joka olet mukana radion tai internetin välityksellä, pääset mukaan tähän Jumalan kansan juhlaan.

Piispantarkastus on kristillisen kirkon alkuaikoihin juurensa ulottava tapa, jossa seurakuntaa laajemman kirkollisen alueen eli hiippakunnan kaitsija, piispa, vierailee seurakunnassa sitä tarkastaen, tukien ja rohkaisten. Tuo tehtävä on ollut silmieni edessä myös näiden päivien aikana. Tarkastaa, tukea ja rohkaista.

Piispantarkastuksen työmenetelmät toki ovat uudistuneet vuosien varrella. Olen niitä itsekin halunnut uudistaa. Mukana on nykyään vahvasti työyhteisön kehittämisen ja strategian näkökulma. Painotus on yhä enemmän taakse jääneiden asioiden analysoimisen sijasta eteenpäin katsomisessa. Siis sen yhdessä pohtimista, mihin tässä tapauksessa Alavieskan seurakunnan kannattaa seuraavan vuosikymmenen aikana suunnata painopistettä, jotta Kristuksen kirkolleen antama tehtävä tulisi mahdollisimman hyvin hoidetuksi.

Aluksi lukemani Jesajan kirjan katkelma on tämän ensimmäisen sunnuntain loppiaisesta psalmin johdantolauseesta (antifoni). Sunnuntain aiheena kirkkovuodessa on ”kasteen lahja”. Kaste on kristityn elämän alkupiste. Se on pelastuksen lähde, josta me saamme joka päivä riemuiten ammentaa.

Kaste on paitsi alkupiste kristityn elämälle, niin se on myös jokapäiväinen kutsumus. Meidät on kutsuttu kristittyinä kasteessa papiston jäseniksi. Martti Lutherille keskeinen ajatus oli kaikkien kristittyjen yhteinen tai yleinen pappeus. Se merkitsee sitä, että jokainen kristitty on itse kykenevä lukemaan Raamattua, rukoilemaan ja olemaan yhteydessä Jumalaan ilman välikäsiä. Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta keskiajan kirkossa se ei sitä suinkaan ollut.

Jokainen Alavieskan seurakunnan jäsenkin on siis kasteessa saadun yleiseen pappeuteen kuuluvan ”pappisvihkimyksen” kautta kutsuttu rakentamaan omaa seurakuntaa ja elämään arjessa todeksi kristityn kutsumustaan sanoin ja teoin.

Vaikka kaikki kristityt luterilaisen opetuksen mukaan ovat osallisia kristittyjen yhteisestä pappeudesta, on kirkollamme sen tunnustuksen mukaan myös erityinen sanan ja sakramenttien virka, siis pappisvirka. Se on olemassa itsensä Kristuksen asettamana ja saadaan piispan toimittamassa vihkimyksessä kätten päälle panemisen ja rukouksen avulla. Virka ilmentää jatkumoa aina apostoleista alkaen.

Sinä Erkki olet pappina täällä Alavieskan seurakunnassa tämän erityisen pappeuden edustaja. Tänään sinut asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu, kuten pappisvihkimyksesikin, kätten päälle panemisella ja rukouksella. Sinun ensisijainen tehtäväsi tässä seurakunnassa on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja, siis toimittaa kasteita ja jakaa ehtoollista sekä ottaa vastaan rippi ja lausua synninpäästö.

Yksipappisessa seurakunnassa tässä riittääkin tehtävää. Täällä saat saarnata ahkerasti ja toimittaa kirkollisia toimituksia. Tutki siis ahkerasti Jumalan sanaa saadaksesi jaettavaa ja ammennettavaa seurakunnalle. Olennaista papille ja kirkkoherralle on myös jatkuva rukouselämä. Myös jatkuvan oppimisen kannalta on tärkeä ylläpitää teologista harrastuneisuutta. Olkoon siis sinulla jatkuvassa käytössä sekä Raamattu ja rukouskirja että koko ajan joku teologiaan tai pappina ammattiin liittyvä kirja.

Sanan julistajan tehtävän ohella kirkkoherra on seurakunnan yleisjohtaja. Näin pienessä seurakunnassa, jossa on vain muutamia työntekijöitä, kirkkoherran harteilla onkin moni asia. Uskon, että sinulla on elämän- ja työkokemuksesi perusteella hyvät edellytykset selvitä tästä vaativasta tehtävästä. Johda siis toimellisesti, mutta samalla vuorovaikutteisesti keskustellen ja kuunnelleen sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden kanssa.

Hyvät Erkin työtoverit Alavieskan seurakunnassa ja luottamushenkilöt ja kaikki seurakuntalaiset. Ottakaa Erkki rakkaasti vastaan paimeneksenne. Kantakaa häntä ja hänen perhettään rukouksessa Jumalan eteen.