Johdantopuhe Kaustisen ja Ullavan seurakunnan piispantarkastuksen päätösmessussa 30.1.2022

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet. Tervehdin teitä tämän sunnuntain päivän psalmin jakeella:

”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.” Ps. 107:1.

Olen nyt neljättä päivää täällä Keski-Pohjanmaan maakunnassa, laajan hiippakunnan eteläpuolella suorittamassa piispantarkastusta. Torstaina tein Kokkolan yhtymän tarkastuksen, joka painottui talouteen ja hallintoon sekä yhtymän hoitamiin yhteisiin työmuotoihin. Perjantaista saakka olen ollut täällä Kaustisen ja Ullavan seurakunnassa ja olen saanut oikein sukeltaa syvälle seurakunnan perustyöhön. Siitä piispantarkastuksessa oikeastaan on kysymys. Piispantarkastus on kristillisen kirkon alkuaikoihin juurensa ulottava tapa, jossa seurakuntaa laajemman kirkollisen alueen kaitsija eli hiippakunnan piispa vierailee seurakunnassa sitä tarkastaen.

Työmenetelmät piispantarkastuksessa ovat vuosien varrella uudistuneet ja olen niitä halunnut itsekin uudistaa. Nykyään piispantarkastuksessa painottuu hyvin vahvasti työyhteisön ja johtamisen kehittämisen ja strategian näkökulma. Sen sijaan, että analysoitaisiin menneiden vuosien tapahtumia tai toimintamalleja, pohditaan nykyään enemmän sitä, mitä seurakunnalle kuuluu nyt ja tästä eteenpäin. Eli olemme tänä viikonloppuna monissa tilanteissa pohtineet yhdessä sitä, mitä täällä Kaustisen ja Ullavan seurakunnassa kannattaa tulevan vuosikymmenen aikana tehdä, jotta Kristuksen kirkolleen antama tehtävä tulisi mahdollisimman hyvin hoidetuksi.

Piispantarkastuksen perjantai ja osin myös lauantai oli vierailuja seurakunnan yhteistyökumppaneiden luona. Oli hyvä tavata Kaustisen kunnan edustajia ja tavata koululaisia ja yrittäjiä. On ollut hyvä kuulla, miten kunta täällä tekee työtä sen eteen, että parannettaisiin paitsi kilpailukykyä ja taloudellista asemaa, myös vastattaisiin kasvavan väestön tarpeisiin. Samoja tavoitteita osin seurakunnallakin on. Kuntaan ja seurakuntaan kuuluvat pitkälti samat ihmiset. Tämän vuoksi yhteistyön on hyvä säilyä tiiviinä. Kaustisen kuntastrategiassa todetaan, että kunta on sykkivä ja soiva. Samaa voi sanoa myös seurakunnasta, näin olen kokenut.

Lauantai oli tärkeä päivä, sillä saimme käydä hyviä ja antoisia keskusteluja seurakunnan henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Tänään tiivis viikonvaihde huipentuu koko seurakunnan juhlapäiväksi, sillä saamme yhdessä olla kuulemassa Jumalan Sanaa ja viettää Herran Pyhää ehtoollista.

Kirkkovuodessa tämän sunnuntain, 3. loppiaisajan sunnuntain, aiheena on Jeesus auttaa hädässä. Alussa lukemani psalmin katkelma on tämän sunnuntain psalmista: ”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.” Palmin sanoman mukaisesti voimme kaikessa jättäytyä kolmiyhteisen Jumalan varaan. Hän auttaa meitä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja tämä lupaus pätee paitsi jokaisen yksilön kohdalla, myös seurakunnan kohdalla.

Meistä jokainen voi jättää omat huolensa Jumalalle, olipa kyse kuinka pienistä asioista tahansa. Jumala tietää, mitä itse kullakin meistä on sydämellämme. Hän tuntee meidät ja tietää jopa arjen, jossa elämme. Jo ennen kuin ehdimme edes murehtia, hän on jo nähnyt tilanteemme ja tietää, mikä meille on parhaaksi.

Samalla tavalla myös seurakunta voi luottaa ja uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Ja itseasiassa koko kirkko voi ja kirkon tulee nojata häneen kaikissa kysymyksissään. Kirkon ja seurakuntien tulevaisuus on hyvä, sillä se on Jumalan tulevaisuus. Meille ihmisille on välillä ominaista se, että vaivumme pessimismiin ja epätoivoon, mutta Jumalan mahdollisuudet ovat rajattomat. Hän on kaikkivaltias!

Tätä ajatusta kannattaa soveltaa myös Kaustisen ja Ullavan seurakuntaan. Mietimme työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa eilen seurakunnan tulevaisuutta. Jumala käyttää luovuuttamme ja ideoitamme. Ennen kaikkea ajattelen, että seurakuntien tulevaisuuden kannalta olennaista on seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten ideat ja palvelutehtävät. Mutta olimmepa palkattuja työntekijöitä tai vapaaehtoisia, emme saa yksin paljon aikaan. Mutta kun Jumala siunaa suunnitelmamme ja palvelustyömme, siitä voi kasvaa jotakin suurta ja merkityksellistä.

Päivän psalmin mukaan rohkaisen sinua, joka tulit tänne kirkkoon tai joka seuraat tätä striimin tai nettiradion kautta: Kiitä Herraa. Silloinkin, kun koet vaikeita asioita muista, että hän on hyvä. Hänen armonsa kestää ikuisesti.