Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Kimmo Heinilän virkaan asettamisen messussa 14.1.2024

Hyvät seurakuntalaiset, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa,

Olemme koolla täällä Toholammin kirkossa toisena loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina. Tämän pyhän tekstit kertovat siitä, kuinka Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen lapsuudesta kasteen kautta hänen julkisen toimintansa alkuun.

Olemme kuitenkin kokoontuneet myös toisenlaisen alun merkeissä tänä sunnuntaina. Nimittäin Toholampi on saanut uuden kirkkoherran. Kimmo Heinilä, sinä olet aloittanut virassasi 1. tammikuuta. Olet nyt kaksi viikkoa saanut tutustua tähän vaativaan tehtävääsi tämän seurakunnan johtajana. Kerroit aloittaneesi työsi ”ääriolosuhteissa”, kun kolme ensimmäistä työpäivääsi elohopea pysytteli täällä -33 asteen tuntumassa. Äärikylmyydestä sai tietysti nyt vuoden vaihteessa osansa suurin osa Suomea. Sitä mukavampaa on kokoontua yhteen ja tuntea inhimillinen lämpö täällä kirkon penkeissäkin.

Tämän sunnuntain tekstit kertovat siis Jeesuksen julkisen toiminnan alusta. Kirkkoherran työkin on julkista toimintaa. Kirkossamme on pitkä perinne, että piispa asettaa kirkkoherran virkaansa julkisessa seremoniassa eli virkaanasettamisjumalanpalveluksessa. Virkaan asettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaan kätten päälle panemisella ja rukouksella. Tämän virkaan asettamisen on tarkoitus vahvistaa Kimmo sinua tehtävässäsi ja vahvistaa myös seurakuntaa. Virkaan asettamisessa seurakunta seisoo (tai tarkemmin istuu) takanasi. Seurakunta sitoutuu sinun johtajuuteesi.

Tahdon tervehtiä teitä tänään toisen lukukappaleen katkelmalla Kirjeestä Titukselle:

Apostolina olen saanut tehtäväkseni auttaa Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän totuuden ja toivoen odottamaan ikuista elämää. (Tit. 1:1b-2a)

Näin apostoli Paavali sanoittaa tehtäväänsä: ”[A]uttaa Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän totuuden ja toivoen odottamaan ikuista elämää.” Pappi on vihitty apostolisen uskon välittäjäksi, saman uskon, jota Paavali niin ahkerasti levitti ympäri Välimerta. Ja jonka vuoksi kaikki apostolit näkivät niin kovasti vaivaa. Näin ollen tämä on myös papin tehtävä seurakunnassa. Välittää apostolista uskoa, jonka päämääränä on Jeesuksen tunteminen ja iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on myös Kimmo sinun tärkein tehtäväsi.

Tästä kirkkoherran tehtävä laajenee kuitenkin hyvin arkiseenkin työhön: johtamiseen ja hallintoon. Kirkkoherran tehtävä on mahdollista koko joukkueen pelaaminen. Kirkkoherra onnistuu silloin, kun muut onnistuvat. Siten kirkkoherran johtamis- ja hallintotehtävät palvelevat kirkon perustehtävää. Ne ovat oikeastaan välttämättömiäkin perustehtävän toteutumiseksi. Olet saanut jo paljon kokemusta pappistyöstä ja johtamisestakin. Nyt saat uudenlaista vastuuta.

Tuo kirkkoherran johtamistyö paitsi mainittua hallintoa, myös paljon palvelevaa ja kuuntelevaa johtamista. Se on työyhteisön ja vapaaehtoisten varustamista ja valmentamista. Tukena oloa. Tehtävätietoisuutta seurakunnan työyhteisössä sekä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. Vastuun antamista ja jakamista, mutta myös kiinnostusta alaisten työstä. Työn delegoimista, sillä yksi ihminen ei kuitenkaan pysty kovin paljoon vaikka olisi kuinka erinomainen.

Toivon, että te Toholammin seurakuntalaiset, ja koko seurakunta, otatte Kimmon rakkaasti vastaan. Tukekaa häntä hänen vaativassa tehtävässään. Antakaa hänelle mahdollisuus onnistua työssään. Kantakaa häntä ja hänen läheisiään rukouksissanne Jumalan eteen. Jumala lupaa kuulla rukouksemme ja antaa avun ajallaan.

Toivon seurakuntaanne yksituumaisuutta ja tahtoa rakentaa uutta nyt Kimmon johdolla. Jumala antakoon siunauksensa tälle työlle Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä päivä on myös juhlapäivä, saamme iloita siitä yhdessä ja rakentua toinen toisistamme.