Piispa Jukka Keskitalon juhlapuhe kirkon Hallintovirkamiehet ry:n 75-vuotisjuhlassa Oulun Lapland Hotelissa 22.9.2022
Kuva: Matti Vuorma

 

Hyvät Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n jäsenet ja hyvät juhlavieraat.

Haluan toivottaa lämpimät onnittelut juhlivalle yhdistyksellenne. Kirkon Hallintovirkamiehet on ollut 75 vuoden ajan kirkon ja seurakuntien talouden ja hallinnon viranhaltijoiden merkittävä ammatillinen yhdysside ja kollegiaalisuuden ylläpitäjä. Toisaalta se on ollut myös kouluttaja kirkon ja seurakuntien talouden ja hallinnon kysymyksissä.

Yhdistyksenne 70-vuotishistoriikissa (vuodelta 2017, tekijät Mikko Laukkonen ja Timo Korhonen) todetaan, että yhdistyksen perustamisen keskeisenä vaikuttimena vuonna 1947 oli taloudenhoitajien ammattipätevyyden kehittäminen ja heidän yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ammatillisten etujensa valvominen ja yhteenkuuluvuuden edistäminen. Nämä tavoitteet kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin. Täältä 2000-luvulta tarkasteltuna voi todeta, että yhdistys on lunastanut paikkansa ja toteuttanut perustamisajatustensa mukaisia tehtäviä. Joskin taloudenhoitajat ovat vaihtuneet talouspäälliköiksi ja -johtajiksi, talouden ja hallinnon korkeasti koulutetuiksi ammattilaisiksi. Mutta sekin on juuri ammattipätevyyden kehittämisen tulosta. Toisaalta, kuten tiedätte, missään yleisessä koulutuksessa ei valmisteta erityisesti seurakuntien talouden ja hallinnon ammattilaisia seurakunnallisen tehtäväkentän moninaisuuteen ja niihin ammatillisiin vaatimuksiin, joita seurakunnissa tarvitaan.

Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n perustamisen aikaan seurakuntien taloudenhoitajien työ oli varsin heikosti arvostettua ja tehtäväkenttä epämääräinen. Viran järjestelyissä ei noudatettu yhtenäistä käytäntöä. Taloudenhoitajien tehtäviin liittyi usein myös aivan muita tehtäviä, niin että joskus pappi tai kanttori toimi taloudenhoitajana työnsä ohessa, pappi joskus myös päätyönään. Muunkinlaisia yhdistelmiä oli. 70-vuotishistoriikkinne kertoo, kuinka 40-luvun kaupunkiseurakunnissa taloudenhoitaja saattoi olla samalla virastoapulainen tai lisäksi vastuussa vaikkapa seurakunnan poikatyöstä. Toisaalta oli olemassa myös pankinjohtajia tai lehtimiehiä, jotka toimivat seurakunnan taloudenhoitajina.

Historiikistanne käy ilmi, että oli kevättalvi 1947, kun joukko taloudenhoitajia sekä Helsingin raha-, kiinteistö- ja hautaustoimistojen päälliköt kokoontuivat neuvottelemaan seurakuntien taloudenhoitajien yhteistyömahdollisuuksista. Tältä pohjalta kutsuttiin kaikkien kaupunkiseurakuntien taloudenhoitajat neuvottelemaan yhdistyksen perustamisesta, joka sitten perustettiinkin 31. toukokuuta 1947 Helsingissä. Yhdistys laajeni sisällyttämään myös kauppalaseurakuntien taloudenhoitajat vuonna 1949 sekä maaseurakuntien taloudenhoitajat vuonna 1962.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt vuoden 1947 18 jäsenestä 90-luvun huipun noin 450 jäseneen ja nykyiseen noin 300 jäseneen. Vuodesta 2005 lähtien yhdistys on myös nimennyt vuoden Kirkon hallintovirkamiehen.

***

Se ammattikunta, jota tämä yhdistys kokoaa, kohtaa monella tavalla ne haasteet, joita kirkkokin kohtaa tässä ajassa. Ne liittyvät kirkon aseman muutokseen yhteiskunnassa, kuten myös arvomuutoksiin. Nämä muutokset tuntuvat kirkon ja seurakuntien talouksien haasteina. Ajattelen, että täällä pohjoisessa hiippakunnassa erityisesti pienten seurakuntien talouspäälliköihin kohdistuu valtavat odotukset ja paineet, kun pitäisi huolehtia laaja-alaisesti paitsi taloudesta myös henkilöstöhallinnon kysymyksistä, kiinteistöistä ja monista muista. Tästä johtuen myös kysymykset työssä jaksamisesta ovat todellisia ja akuutteja. Oulun hiippakunnassa olemme tehneet päätöksen tuesta kiinteistöasioissa erityisesti pienille ja resursseiltaan vähäisille seurakunnille tarjoamalla niille asiantuntevaa kiinteistökonsultointia hiippakunnan varoista.

Tahdon vielä korostaa, että Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n toiminta on valtavan tärkeää mainittujen jaksamisen kysymysten kannalta. Samoin se on sitä myös ylipäänsä keskinäisen vuorovaikutuksen sekä ammatillisen osaamisen kehittämisen kannalta. KiHV:n koulutuspäivät ovat vastanneet arvokkaasti ammatillisen täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

***

Kirkon ja seurakuntien talouden ja hallinnon ammattilaisina teillä on siis kovasti vastuuta kannettavananne. Kaikesta huolimatta haluan sanoa, että kirkollamme on hyvät mahdollisuudet tehdä työtään. Meidän kirkkomme on globaalissa tarkastelussa yksi kaikkein vauraimmista kristillisistä kirkoista maailmassa. Se on valtakunnallisten ja paikallisten haasteidemme keskellä myös hyvä muistaa. Mutta on tärkeää miettiä strategisesti, miten me omia resurssejamme käytämme kirkon perustehtävän toteuttamiseksi. Siinä teillä, kirkon ja seurakuntien talouden ja hallinnon johtavilla viranhaltijoilla, on erittäin tärkeä rooli. Korostaisin myös seurakunnissa tehtävän yhteistyön merkitystä erityisesti kirkkoherrojenne ja luottamushenkilöidenne kanssa.

Kirkon tulevaisuus on monista uhkatekijöistä huolimatta hyvä, sillä sen tulevaisuus on Jumalan varassa oleva tulevaisuus. Päivien otsikkona oleva Paluu tulevaisuuteen onkin siis myös paluuta tuttuihin Raamatun sanoihin profeetta Jeremian kirjasta. (Näin sanoo Herra:) ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29: 11) Meidän tehtävämme on kääntää katseemme kohti tulevaisuutta ja siihen sisältyviä mahdollisuuksia ja kristillistä toivon näköalaa. Se ei ole toivotaan, toivotaan -ajattelua, vaan elävää Jumalan valtakunnan toivoa, joka antaa motivaation ja syyn toimia tässä ja nyt Kristuksen kirkon rakentamiseksi.

Haluan vielä kerran toivottaa onnea kirkon hallintovirkamiesten yhdistykselle, sen tuleville vuosille ja vuosikymmenille sekä kiittää kaikkia, jotka ovat vaikuttaneet vuosien varrella tämän yhdistyksen erilaisissa vastuutehtävissä ja hallituksessa. Lämmin kiitos Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n työstä rakkaan kirkkomme hyväksi.

 

Kirjallisuus:

Korhonen, Timo & Mikko Laukkonen (2017). Kirkon Hallintovirkamiehet r.y. 70 vuotta 1947-2017. Mustasaari: Kirkon Hallintovirkamiehet ry.