Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Muhoksen piispantarkastuksen päätösmessussa 24.3.2024

Rakkaat seurakuntalaiset, sisaret ja veljet,

Olemme koolla täällä Muhoksen kirkossa palmusunnuntaina. Palmusunnuntai, palmujen sunnuntai, viittaa evankeliumitekstiin, jossa Jeesus ratsastaa Jerusalemiin odotettuna messiaana ja luvattuna kuninkaana. Nöyrästi aasinvarsalla ratsastaen. Tästä kertoo myös tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksti. Palmunoksat ovat toki vaihtuneet täällä Pohjolassa saatavilla oleviin tuoreisiin pajunoksiin.

Tällä sunnuntailla on myös erityinen, Muhoksen seurakuntaan liittyvä aihe. Tämä sunnuntai ja tämä juhlamessu ovat päätös Muhoksen seurakunnan piispantarkastukselle. Piispantarkastus on määräajoin, noin 10 vuoden välein pidettävä seurakunnan katselmus. Piispa ja hänen seurueensa vierailee paikkakunnalla, ja piispantarkastukseen liittyy jo paljon edeltävääkin työtä. Nyt olemme kuitenkin seurueeni kanssa viettäneet koko viikonlopun täällä Muhoksella tapaamassa teitä luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä, kunnan johtoa, yrittäjiä ja monia muita seurakuntalaisia.

Nykymuotoisen piispantarkastuksen tarkoituksena ei ole mitenkään tulla etsimään virheitä, vaan piispantarkastus on yksi tapa tukea seurakuntaa. Tutustumme seurakuntaan ja pohdimme yhdessä, miltä voisi näyttää Muhoksen seurakunnan tulevaisuus noin 10 vuoden päästä. Mikä olisi se ihannetilanne, missä silloin voitaisiin olla? Miten me yhdessä pääsisimme sinne? Miten voisimme välttää karikot tuolla matkalla? Tällaisia kysymyksiä me olemme viikonlopun aikana ja laajemminkin pohtineet.

Tahdon tervehtiä teitä tänään tämän sunnuntain epistolatekstin sanoilla:

Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
olla Jumalan vertainen
vaan luopui omastaan.
(Fil. 2: 6-7)

Nämä filippiläiskirjeen sanat kantautuvat hyvin varhaisesta kristillisestä perinteestä, tätä Paavalin filippiläiskirjettäkin varhaisemmasta ajasta. Ne ovat todennäköisesti varhaiskristillinen hymni, ja onkin osuvaa että nämä sanat on sävelletty myös uudempana aikana. Kuten tänään myös tässä messussa kuulemme.

Nämä sanat puhuvat tietysti Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli kristillisen opetuksen mukaan ennen aikojen alkua isän Jumalan luona. Hän astuu alas maailmaan luopuen itsestään. Ihmiselämän elämällä hän täyttää lähettäjänsä tahdon. Golgatan ristinpuun uhrikuoleman seurauksena Jumala herättää hänet kuolleista ja korottaa takaisin taivaalliselle valtaistuimelle. Hänen nimeään on kaikkien viimein kunnioitettava. Hänen eteensä on kaikkien polvistuttava ja tunnustettava: Jeesus Kristus on Herra.

Jeesus antaa itsensä uhriksi meille. Hän luopuu omastaan. Hän luopuu omasta hengestäänkin. Tämän kaiken luultavasti ennalta jo tietäen Jeesus ratsastaa myös Jerusalemiin nuorella aasillaan. Ihmisten suosionosoitukset saattelevat häntä, mutta hän varmaankin jo aavistaa suosion lyhytikäisyyden. Silti hän antaa itsensä meidän puolestamme. Ja tuosta kaikesta seuraa kuitenkin suuri siunaus. Pääsiäisen juhlassa juhlimme ylösnoussutta Jeesusta Kristusta, jonka Jumala on herättänyt kuolleista esikuvana tulevalle maailmalle ja ajalle, kun kaikki luodaan uudelleen.

Toivon että Muhoksen seurakunta voi elää tästä ylösnousemuksen voimakkaasta sanomasta. Jumala on tehnyt sovinnon kanssamme Jeesuksessa Kristuksessa. Ylösnousemukseen kätkeytyy suuri ilo. Maailmaa ei ole jätetty synnin ja kuoleman valtaan. Kristus on noussut kuolleista. Miten viestisimme tätä tänä nykyisenä aikana? Miten seurakunta voisi lähteä tästä ilosta liikkeelle vielä 2020-luvun Suomessa?

Jumala kutsuu työhönsä yhä uudelleen. Jumala kutsuu, ja hän antaa kullekin paikan, jolla palvella. Muhoksen seurakunnan työllä ja meidän kaikkien työllä on siunaus, kun se tehdään Jumalaan luottaen, ja hänen armotekojensa kirkastamiseksi. Toivon, että usko ja luottamus Jumalan hyvään suunnitelmaan saa edelleen itää Muhoksen seurakunnassa.

Meidän tehtävämme on jatkaa Jumalan hyvää työtä tässä ja nyt lähimmäistemme hyväksi. Seuraavat kymmenen vuotta, seuraavat sata vuotta – kaikkein tärkeintä on, että me sisäistämme ilosanoman osaksi meidän jokapäiväistä elämäämme. Niin että me joka päivä luotamme Jumalan hyviin tekoihin Jeesuksessa Kristuksessa.