Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Erja Oikarisen virkaanasettamismessussa Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 4.2.2024

Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet.

Tämä päivä on Kempeleen seurakunnan suuri juhlapäivä. Olette seurakuntana valmistelleet tätä päivää huolellisesti. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myös omalta osaltaan valmistellut tätä päivää. 1.1.2024 lukien Erja Oikarinen on nimitetty Kempeleen seurakunnan kirkkoherran vakinaiseen virkaan, suoran kansanvaalin selvän äänestystuloksen jälkeen.

Sinä Erja olet nyt aloittanut vaaleilla valittuna kirkkoherrana tässä seurakunnassa. Olet toki hoitanut kirkkoherran virkaa jo vuoden 2021 syksystä alkaen, eli noin kahden ja puolen vuoden ajan. Toimintaympäristö on siis sinulle jo tuttu. Olet työskennellyt Oulun seudulla käytännössä muutenkin koko seurakunnallisen työurasi. Ensin nuorisotyönohjaajana, sitten pappina. Oulujoen, Karjasillan ja Lumijoen seurakunnissa ennen Kempeleen seurakuntaa.

Tunnen sinut Erja kutsumustietoisena pappina ja luotettavana joukkuepelaajana tässä seurakunnan ja koko Oulun hiippakunnan joukkueessa. Olet hoitanut tehtäviäsi huolellisesti ja saanut isoja vastuita, viimeksi toimiessasi Limingan rovastikunnan lääninrovastina. Nyt olet sitoutunut pitkäjänteiseen toimimiseen tässä hienossa ja aktiivisessa Kempeleen seurakunnassa.

Tahdon tervehtiä sinua Erja sekä koko seurakuntaa Uuden testamentin lukukappaleen jakeella (1. Joh. 1:7):

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Näin evästää Jumalan sanan katkelma tämän sunnuntain ensimmäisestä lukukappaleesta. Jeesus Kristus on valo, joka tuli maailmaan. Papin ja kirkkoherran tehtävänä on heijastaa työssään tuota Kristuksen valoa. Samoin toki jokaisen kristityn tehtävänä on aivan tuo sama; heijastaa Kristus-valoa usein pimeältäkin tuntuvan maailman keskellä. Sinulla Erja seurakunnan kirkkoherrana on kuitenkin aivan erityinen vastaa ja toisaalta myös mahdollisuus toimia Kristus-valon heijastajana seurakuntasi keskellä.

Kuten Johanneksen kirjeen jae osoittaa, Kristus-valolla on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin Kristus-valossa syntyy yhteys toisiin kristittyihin ja ihmisiin. Se tarkoittaa hengellistä yhteyttä seurakunnassa. siis seurakuntayhteyttä. Katse on ikään kuin seurakunnan sisäiseen yhteyteen ja eheyteen päin. Sitä sinun kirkkoherrana on syytä edistää ja varjella.

Sinulle kirkkoherrana tuosta seurakunnan sisäisestä maailmasta käsin avautuu kuitenkin tärkeä tehtävä hoitaa seurakunnan yhteyksiä ulospäin, niin sanotusti maailmaan ja yhteistyökumppaneihin päin. Kyse on seurakunnan verkostojen hoitamista esimerkiksi kuntaan, järjestöihin ja yrityksiin päin. Toivon, että johdollasi Kempeleen seurakunta muodostu sisäisesti yhtenäiseksi ja toisaalta vahvasti ympäristöönsä verkostoituvaksi seurakunnaksi.

Toiseksi tuon Kristus-valon on oltava esillä – kuten teksti osoitti – myös saarnattuna sanana ja sakramenteissa. Kirkkoherran kautta sanoman Jeesuksesta Kristuksesta syntien sovittajana täytyy kuulua kirkkaana. Kirkkoherra antaa ikään kuin sävellajin seurakunnalle. Kirkkoherra antaa myös esimerkin koko työyhteisölle oman työnsä ja asenteensa kautta. Olkoon Kempeleen seurakunta johdollasi Erja Kristus-keskeinen seurakunta.

Kirkkoherra antaa esimerkin työtovereilleen ja alaisilleen myös siinä, kuinka hän suhtautuu omaan itseensä. Kirkkoherran tehtävän hoitoonkin täytyy kuulua lepoa ja omien voimien keräämistä, tasapainoa työn ja levon välillä. Työ ei seurakunnassa tekemällä lopu, joten tärkeää on, että olet armollinen myös itseäsi kohtaan.

Toivon että myös te koko Kempeleen seurakunta kannatte Erjaa hänen työssään. Toivon että tuette häntä ja annatte hänelle mahdollisuuden onnistua työssään. Nimittäin- johtaja ei voi koskaan onnistua yksin. Hän tarvitsee siihen työyhteisönsä ja koko seurakunnan tuen. Toivon myös, että kannatte Erjaa ja hänen rakkaitaan rukouksissanne Jumalan eteen. Rukouksen voimaa tarvitsee meistä jokainen.

Olkoon Kempeleen seurakunta sinun alaisuudessasi Erja evankeliumin vapauttavan sanoman leimaama seurakunta. Seurakunta, jossa ihminen tulee kohdatuksi. Seurakunta, joka ymmärtää armon sanan niin itsensä kuin lähimmäisensä kohdalla. Tällaiseen työhön sinua rohkaisen Kempeleen seurakunnassa.