Johdantopuhe Utsjoen kirkkoherra Päivi Aikasalon virkaanasettamisen messussa 15.12.2019 Utsjoen kirkossa

Olemme kokoontuneet tähän upeaan kirkkoon Utsjoen seurakunnan suureen juhlaan. Tänään asetetaan virkaan Utsjoen seurakunnan kirkkoherra Päivi Aikasalo. Virkaan asettaminen tapahtuu vanhan perinteen mukaisesti Jumalan sanalla ja rukouksella sekä kätten päälle panemisen kautta. Tässä messussa siunataan tehtäviinsä myös seurakunnan luottamushenkilöt ja seurakunnan muut työntekijät.

Haluan tervehtiä sinua Päivi, ja koko seurakuntaa, Jeesuksen sanoilla Johanneksen evankeliumissa:

Seuraavana päivänä Johannes oli Betaniassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Joh. 1: 35–37

Olemme tänään kirkkovuodessa edenneet kolmanteen adventin ajan sunnuntaihin, jonka aiheena on ”tehkää tie Kuninkaalle”. Katselemme Jeesuksen tulemusta tämän maailman Vapahtajaksi Johannes Kastajan näkökulmasta.

Johannes Kastaja oli Jeesuksen edellä kulkija. Monet aikalaiset luulivat, että hän olisi se luvattu Messias. Johannes kuitenkin kiisti tämän jyrkästi ja asettui itse nöyrästi tulevan Vapahtajan alapuolelle. Hänen kengännauhojakaan en ole arvollinen solmimaan, sanoi Johannes.

Johanneksella oli kuitenkin hyvin tärkeä tehtävä suhteessa Jeesukseen ja tämä tehtävä tulee ilmi lukemassani lyhyessä Jumalan Sanan kohdassa. Johannes osoitti Jeesusta sormellaan ja näin käänsi kuulijoidensa katseen itsestään kohti Jeesusta. ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” Kun opetuslapset näkivät, ketä Johannes osoitti ja mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Sinun tehtäväsi, Päivi, pappina ja kirkkoherrana on sama kuin Johannes Kastajan: Osoittaa seurakuntalaisille suuntaa kohti Jeesusta ja sanoa ”katsokaa Jumalan Karitsa”. Papin tehtävä ei ole osoittaa itseään ja sanoa, ”katsokaa, täällä minä olen”, vaan osoittaa Kristusta ja sanoa: ”Kääntäkää katseenne Vapahtajaan Kristukseen, häneltä me saamme avun ja syntien anteeksiantamuksen”.

Du doaibman, Päivi, báhppan ja girkohearrán lea seammá go Johánas Gástašeaddji: Čujuhit searvegotte olbmuide geainnu Jesusa guvlui ja cealkit: “Gehččet Ipmila Láppis.”

Saksassa Lutherin kotikaupungin Wittenbergin kaupunginkirkon alttarilla on Lucas Cranach vanhemman moniosainen alttariteos, jonka yhdessä taulussa Luther on kuvattuna saarnastuoliin. Hänen toinen kätensä lepää Raamatun päällä ja toisen käden etusormi osoittaa ristillä riippuvaa Jeesusta.

Sanoma on juuri sama kuin josta äsken puhuin. Papin päätehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja osoittaa seurakuntalaisille tietä Jeesuksen luon. Tämä on, Päivi, myös sinun päätyösi Utsjoen seurakunnan kirkkoherrana. Se on suuri kutsumus, jossa pappi monesti tuntee riittämättömyyttä miettiessään, mitä tänä sunnuntaina saarnaisin.

Sanojen muoto tai kaunopuheisuus ei sittenkään ole tärkeintä, vaan se, että saarnassa kuuluu Kristuksen ääni.

Täällä Utsjoen seurakunnassa teillä on erityisenä rikkautena se, että seurakunta on saamelaisenemmistöinen ja teette työtä kahdella kielellä. Halun rohkaista sinua Päivi ja muita seurakunnan työntekijöitä opiskelemaan saamen kieltä, jotta näin voit palvella koko seurakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siihen tarjoutuukin mahdollisuuksia, kun ensi vuonna alkaa tuomiokapitulin organisoima ja kustantamana pohjoissaamenkielen verkkokoulutus.

Olen voinut havaita, että Utsjoen seurakunnassa on sinä aikana, jonka olet Päivi täällä ollut, ideoitu ja toteutettu paljon uudenlaista toimintaa. Evankeliumin sanomaa on viety ihmisläheisellä tavalla sinne, missä ihmiset ovat.

Evankeliumin sisältö on pysyvä ja muuttumaton, mutta sen julistamisen muotojen täytyy elää ajassa. Yksi asia tässä on viestintä ja sosiaalinen media, jossa Utsjoen seurakunta on silmin nähden aktiivinen.

Olen voinut myös havaita sen, että rohkaiset Päivi vapaaehtoisia seurakuntalaisia palvelemaan monessa roolissa. Näin pienessä ja vain muutaman palkatun työntekijän seurakunnassa tämä onkin ainoa mahdollisuus. Tämä on tuntunut minusta erityisen arvostettavalta. Rohkaisen jatkamaan tällä tiellä.

Hyvät seurakuntalaiset. Joulu lähestyy ja saamme pian kuulla sanoman maailman syntyneestä Vapahtajasta. Seimeen syntyvä Vapahtaja on sama Jeesus, jota Johannes Kastaja osoitti. Seimeen syntyvä Jeesus on sama Vapahtaja, joka tänäänkin antaa syntimme anteeksi: Katso Jumalan Karitsa.