Piispa Jukka Keskitalo johdantopuhe Ilari Kinnusen virkaan asettamisen messussa Rovaniemen kirkossa 18.9.2022

Rakkaat seurakuntalaiset.

Olemme tänään kiitollisuuden sunnuntaina koolla täällä Rovaniemen kirkossa asettamassa virkaan Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran Ilari Kinnusen. Tämä on suuri ja erityinen juhlapäivä.

Rovaniemen seurakunnassa, joka on Oulun hiippakunnan väkirikkain seurakunta, on ollut pitkä välivaihe ilman vakinaista kirkkoherraa. Nyt seurakuntanne tilanne normalisoituu, kun Ilari Kinnunen asetetaan vakinaiseksi kirkkoherraksi apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella.

Kirkkoherranvaali on käyty ja nyt on aika suuntautua kohti tulevaisuutta kiitollisin mielin. Kiitollisuuden sunnuntai onkin siksi hyvin sopiva ajankohta tälle Rovaniemen seurakunnan erityiselle juhlalle, kirkkoherran virkaanasettamiselle.

Meitä rohkaistaan katselemaan elämää ja maailmaa kiitollisin mielin, vaikka jokaiseen aikaan liittyvätkin myös omat huolensa ja uhkakuvansa. Emme saa antaa niiden kuitenkin sumentaa kristityn toivoamme ja elämänasennettamme.

Kiitollisuus on aivan kuin silmälasit, joiden kautta maailma ja tulevaisuus näyttävät erilaiselta, kuin jos silmille asettaa vaikkapa tyytymättömyyden silmälasit. Kiitollinen elämänasenne ei ole ongelmien ja haasteiden vähättelyä, vaan niiden näkemistä toivon ja hyvän Jumalan antamien mahdollisuuksien kautta.

Haluan tervehtiä sinua Ilari sekä koko seurakuntaa tämän sunnuntain toisen vuosikerran epistolatekstin jakeella:

Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää.
(2. Kor. 9:6)

Tämän sanan kohdan mukaisesti meillä on seurakuntana ja yksittäisinä kristittyinä siis tehtävänä kylvää runsaasti Jumalan valtakunnan työssä. Kylvämisellä tarkoitetaan Jumalan sanan runsasta esillä pitämistä. Evankeliumi on nimensä mukaisesti ilosanoma, joka on tarkoitettu jaettavaksi. Ilman kylvämistä ei voi tulla satoa. Ja kuitenkin: Jumala itse lopulta vastaa sadosta. Jumala antaa kasvun meidän kylvöllemme seurakuntatyössä.

Haluan rohkaista Rovaniemen seurakuntaa ja teitä seurakuntalaisia runsaaseen kylvötyöhön käyttäen niitä mahdollisuuksia ja resursseja, joita tällä hienolla seurakunnalla on. Mahdollisuuksilla tarkoitan yhtä hyvin tehtäviinsä sitoutuneita työntekijöitä kuin vapaaehtoistyöntekijöitä, kuin myös aineellisia resursseja, joita Rovaniemen seurakunnalla on runsaasti.

Ahkera kylväminen ja evankeliumin ilosanoman esillä pitäminen ei merkitse vain runsasta määrää, vaan myös erilaisia tapoja kohdata ihmisiä ja kutsua heitä uskon yhteyteen täällä Rovaniemellä. Yhtä puhuttelevat vanhat virret, toista taas gospel tai uudempi hengellinen ilmaisu.

Sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta pysyy samana, mutta käytetyn kielen ja sanoituksen on syytä olla sellaista, että mahdollisimman moni rovaniemeläinen voisi sanoa, että tämän minä ymmärrän, tämä puhuttelee minua.

Rovaniemen suuressa seurakunnassa ovat läsnä myös erilaiset hengelliset perinteet, jumalanpalvelus- ja musiikkikulttuurit ja herätysliikkeet.

Ilari, vaali tätä Rovaniemen seurakunnan hengellistä monipuolisuutta rikkautena ja anna sille kirkkoherrana tilaa. Kirkkoherran tulee olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra, ja toisaalta kirkkoherra tarvitsee kaikkien seurakuntalaisten tuen voidakseen onnistua vaativassa työssään.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virka on poikkeuksellisen vaativa johtamistehtävä seurakunnan suuren koon ja työntekijämäärän vuoksi. Sinulle Ilari kuuluu sekä hengellinen johtajuus että henkilöstöjohtaminen. Kirkkoherran tulee osata myös hallinnolliset kysymykset ja tärkeä on ymmärtää myös seurakunnan talouden lainalaisuudet. Tärkeää on myös se, että kirkkoherra luo ja ylläpitää yhteistyösuhteita seurakunnasta ulospäin kaupunkiin, kouluihin ja oppilaistoksiin, yrittäjiin ja muihin seurakunnan yhteistyökumppaneihin.

Kun tätä listaa kirkkoherraan kohdistuvista odotuksista Ilari kuuntelet, niin voi herätä kysymys kuinka yksi ihminen voi riittää ja revetä kaikkeen tuohon. Siksi haluankin sanoa, että kirkkoherran tehtävä isossakin seurakunnassa on kuitenkin ihmisen kokoinen tehtävä. Voin puhua myös omasta kokemuksestani toimittuani aikanaan vuosia vielä lähes tuplasti suuremman Jyväskylän seurakunnan kirkkoherrana.

Pidä kuitenkin huoli itsestäsi ja jaksamisestasi. Hoida hengellistä elämääsi, jotta sinulla on mistä ihmisille ammentaa. Hoida myös kuntoasi, perhettäsi ja ystävyyssuhteita, sillä ne antavat tarvittavan toisen näkökulman virkasi hoitamiseen. Muista, että et ole työssäsi yksin, vaan saat aina turvautua elävään Jumalaan ja pyytää häneltä viisautta ja voimia.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja seurakunnan työntekijät. Ottakaa Ilari lämpimästi vastaan teidän kirkkoherraksenne – nyt ihan vakinaisena kirkkoherrana. Tukekaa häntä hänen työssään.

Rukoilkaa kirkkoherranne Ilarin ja hänen läheistensä puolesta omissa rukouksissanne. Kun kuljemme rukoillen ja Jumalan tahtoa kysellen, lupaa Jumala olla kanssamme nyt ja aina, maailman loppuun saakka. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.