Piispa Jukka Keskitalon puhe piispanmessussa ja kirkkoherra Erja Oikarisen virkaanasettamisessa Lumijoen kirkossa 6.1.2019

Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret. Me olemme kokoontuneet viettämään loppiaisen juhlamessua tänne upeaan Lumijoen kirkkoon, Lakeuden katedraaliin. Olemme kokoontuneet kuulemaan Jumalan sanaa ja saamaan sielullemme virvoitusta Herran pyhällä ehtoollisella.

Kokoontumisellamme on aivan erityisenä syynä se, että sinä Erja olet saanut kutsun Lumijoen seurakunnan kirkkoherraksi. Tänään saamme rukoilemalla ja siunaamalla sekä kätten päälle panemisen kautta asettaa sinut virkaasi.

Tässä tilanteessa tahdon tervehtiä sinua Erja Raamatun tekstillä, joka on sinulle hyvin tuttu. Tuttu sitä syystä, että teksti luetaan aina kastetilaisuudessa kastekynttilän sytyttämisen yhteydessä. Kyseessä on Johanneksen evankeliumin 8. luvun 12 jae: ”Jeesus puhui kansalle ja sanoi: ´Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo`.”

Jeesus puhuu Uudessa testamentissa usein vertauksilla ja käyttää itsestään vertauskuvia, kuten ”minä olen elämän leipä” tai ”minä olen hyvä paimen”. Tässä loppiaisen teksteihin kuuluvassa sanan paikassa Jeesus sanoo olevansa maailman valo. Loppiaista vietetään usein lähetyksen teemojen ympärillä. Tämä teksti kertoo, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille.

Kirkkoherrana ja sanan palvelijana sinun erityinen tehtäväsi on olla todistamassa tästä valosta. Siis julistaa Kristusta, jossa meillä on syntien sovitus ja iankaikkisen elämän toivo. Mutta samalla kun sinun tehtäväsi pappina on kertoa tästä valosta, niin tekstiin sisältyy sinulle myös lupaus: ”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Seurakunnan työntekijällä, ehkäpä aivan erityisesti yksipappisen seurakunnan kirkkoherralla, saattaa hyvinkin usein olla seuranaan riittämättömyyden tunne. Tehtäväkenttä on mielenkiintoinen, mutta samalla niin laaja, että kaikkiin odotuksiin – usein myös itse itselleen asettamiinsa odotuksiin – on hyvin vaikea vastata. Seurakunnan hallinnon ja esimiestehtävien hyvän hoitamisen ohella ja ennen kaikkea muuta olet pappina sananpalvelija ja sielunhoitaja.

Näihin liittyvien odotusten keskellä voi tuntua siltä, että kulkee pimeässä. Silloin tulevat helposti vastaan myös oman jaksamisen rajat. Jos moninaisten tehtäviesi ja vastuidesi keskellä Erja tällaiset rajallisuuden ja riittämättömyyden tunteet kohtaavat sinua, niin muista tämä Jeesuksen lupaus: ”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Tämä lupaus on kutsu lepoon työn paineiden ja odotusten keskellä. Et ole työssäsi omalla asialla, vaan saat levätä hänessä, joka sinut on kutsunut ja nyt lähettää tähän tehtävään Lumijoen seurakunnan keskelle.

Hyvät seurakuntalaiset. Vaikka tämä on ensimmäinen vierailuni täällä Lumijoen seurakunnassa, olen jo saanut kuulla paljon hyvää seurakunnastanne. Vastuunkantamisesta ja talkoohengestä, yhteisöllisyydestä ja vahvasta identiteetistä.

Ottakaa tällä yhteisöllisellä lämmöllä vastaan Erja teidän kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä – yhtä hyvin kuin muitakin seurakunnan työntekijöitä. Kantakaa Erjaa ja hänen läheisiään esirukouksissanne.

Erja, lähde työhösi rohkealla mielellä, Jumalan lupauksiin luottaen. Todista ylösnousseesta Kristuksesta, joka on maailman valo täältä Lumijoelta alkaen aina maailman ääriin asti.