Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Raahen seurakunnan piispantarkastuksen päätösmessussa 4.12.2022
Raahen kirkko, kuvaaja Ilpo Okkonen

Olen ollut tällä viikolla suorittamassa piispantarkastusta Raahen seurakunnassa. On ollut mielenkiintoista tutustua perusteellisesti Raahen laajan seurakunnan ihmisiin, toimintaan, hengellisyyteen ja perinteisiin. Niin nykyisen Raahen kuin Siikajoenkin alueella. Paavolassa, Ruukissa, Revonlahdella, Saloisissa, Pattijoella, Vihannissa ja täällä Raahen kaupungin keskustassa.

Raahen seurakunta on käynyt läpi suuria muutoksia 2000-luvulla. Viimeisin suuri muutos on ollut Siikasalon seurakunnan liittäminen Raahen seurakuntaan vuonna 2013. Nykyisessä seurakunnassanne on seitsemän kirkkoa ympäri tätä monella tapaa perinteistä ja juurevaa Raahen ja Siikajoen aluetta.

Piispantarkastuksessa tavoitteena on ”tarkastaa, tukea ja rohkaista”. Olen siis seurueeni kanssa kiertänyt Raahen seurakuntaa keskittyen siihen, miten tukisimme Raahen seurakuntaa sen vahvuuksissa ja rohkaisisimme toimimaan osana Kristuksen laajaa kirkkoa. Nykyaikaisessa piispantarkastuksessa korostuvat siis erityisesti tukeminen ja hengellinen rohkaisu.

Tahdon tervehtiä teitä tämän 2. adventtisunnuntain Uuden testamentin lukukappaleen alkujakeilla:

Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. (Hepr. 10: 35–36)

Nämä heprealaiskirjeen sanatkin muistuttavat meitä rohkeuden merkityksestä. Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, koska rohkeus palkitaan kerran runsaasti. Mistä rohkeudesta tässä onkaan kyse? Ei varmaan kuitenkaan mistään hullunrohkeudesta? Ja ylipäänsä, eikö seurakuntiin liitetä pikemminkin ajatuksia turvallisuudesta, tasaisuudesta ja luotettavuudesta kuin rohkeudesta?

Kyllä seurakunnalla silti tulee olla rohkeutta. Ensinnäkin – seurakunnalla tulee olla rohkeutta tehdä seurakunnan työtä. Omista lähtökohdistaan käsin, uskollisena perustehtävälleen. Raahen seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet ja resurssit sekä vapaus tehdä tätä työtä omassa toimintaympäristössään. Katson tosiaan, että Raahen seurakunnalla on edelleen aika hyvät resurssit, vaikka myös säästöjä joudutaan Raahen seurakunnassa tekemään.

Toiseksi – seurakunnan työntekijöillä tulee olla rohkeutta kohdata ihmisiä heidän elämäntilanteissaan ja heidän omakohtaisten kysymystensä kanssa. Työntekijöillä tulee olla rohkeutta asettua dialogiin eli vuoropuheluun. Rohkeuden kanssa käsi kädessä kulkee myös kestävyys. Kestävyys on toisaalta henkistä kanttia niin kuin rohkeuskin. Toisaalta se on suunnitelmallisuutta ja johdonmukaista toimintaa hyväksi katsottuja päämääriä kohti.

Ehkä rohkeutta voi olla myös rohkeus luopua jostakin ja luoda tilaa uudelle. Niin henkilökohtaisessa kuin seurakunnankin elämässä.

Mutta meidän kirkon työntekijöiden on ennen kaikkea syytä muistaa, että evankeliumi on tarkoitettu meillekin. Olen nyt saarnannut tässä hieman lakia Raahen seurakunnalle. Mutta seurakunnalle ja sen työntekijöille kuuluu myös yhtä lailla evankeliumi. Evankeliumi itsessään rohkaisee meitä kaikkein eniten, ja se vapauttaa meidät toimimaan vapaasta tahdosta käsin, lähimmäistemme hyväksi ja keskinäisen rakkautemme kasvattamiseksi. Evankeliumin keskellä on Jeesus kaikkine puolineen. Kärsivänä Kristuksena, opettajana, ihmisten erinomaisena kohtaajana ja monien tapojen uudistajana.

Tänä toisena adventtisunnuntaina mietiskellään Kristuksen tulemista kunniassaan aikojen lopulla. Eli tänä adventtina katsotaan myös jo Jumalan pelastussuunnitelman aivan toiseen päähän saakka. Kristus tulee kunniassaan, päätepisteenä Jumalan pelastaville töille. Jumalan suuruus on kirjoitettu sisään kaikkiin evankeliumeihin ja koko Raamattuunkin. Joulun odotuksen eri vaiheissa luodaan näköaloja moniin noihin Jumalan pelastushistorian vaiheisiin.

Palaan vielä tervehdystekstini jakeisiin. ”Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.” Tuohon lupaukseen meille valmistetusta pelastuksesta me luotamme tänäkin sunnuntaina. Juoskaa kestävinä saavuttaaksenne sen mitä on luvattu, iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.