Puhe Kannuksen seurakunnan kirkkoherra Sakari Typön virkaanasettamismessussa Kannuksen kirkossa 23.1.2022

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet. Olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Kannuksen koriaan kirkkoon. Tämän kirkon ikkunaruuduista sisään tuleva valo on niin kaunis, että sen mukana tulvahtaa sydämeen levollinen olo, vaikka maailma kuinka myllertäisi ympärillä.

Tällä viikolla saimme viettää Pyhän Henrikin muistopäivää. Piispa Henrik oli Suomen ensimmäinen piispa ja oli suuri kunnia saada muistaa häntä Roomassa, jossa toimitin Pyhän Henrikin messun Santa Maria Sopra Minerva basilika -kirkossa. Suomessa on erityisen hyvä ekumeeninen ilmapiiri ja kirkkoamme arvostetaan Katolisen kirkon ylimmässä johdossa, mistä on todisteena ekumeenisen delegaation yhteinen kokemus, kun vierailimme yksityisvastaanotolla paavi Franciscuksen luona. Mutta se ei ole tämän päivän aiheena. Tämän päivän merkkihenkilö on kirkkoherra Sakari Typpö.

Sinä Sakari olet saanut kutsun Kannuksen seurakunnan kirkkoherraksi. Tänään me saamme rukouksella ja siunaamisella sekä kätten päälle panemisella asettaa sinut tähän virkaan ja samalla viestittää sitä, että seurakunta ottaa uuden kirkkoherran vastaan yhteisöllisesti.

Tässä tilanteessa tahdon tervehtiä sinua ja koko seurakuntaa minulle itselleni hyvin rakkaalla Raamatun tekstillä. Tämä teksti on minulle niin tärkeä, että sen tärkein ydin on kirjailtu vihreän stolani silkkivuoreen kullan värisellä langalla.

Kyseessä on tämän sunnuntain eli 3. sunnuntain loppiaisesta Uuden testamentin teksti Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 16 ja 17 jakeista: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: Uskosta vanhurskas saa elää.

Minä en häpeä evankeliumia, sanoo apostoli Paavali. Siinä on kehotusta sekä minulle, että sinulle Sakari. Ole rohkeasti evankeliumin asialla, sillä se on sinun pääviestisi kirkkoherran virassa. Se, ettei häpeä evankeliumia merkitsee evankeliumin ilosan oman rohkeaa esillä pitämistä kaikessa toiminnassasi. Se merkitsee myös seurakunnan perustehtävästä muistuttamista työyhteisön ja luottamushenkilöelinten keskellä.

Evankeliumia ei koskaan tarvitse hävetä. Ei minkään eikä kenenkään edessä. Päinvastoin, saat todistaa sen olemassaolosta, julistaa Jeesusta Kristusta, Vapahtajaamme, joka antaa meille kaiken tarvitsemamme avun ja syntien anteeksiantamuksen. Sanoohan apostoli tässä tekstissä: Uskosta vanhurskas saa elää. Saat, Sakari, elää tästä uskosta.

Se, ettei häpeä evankeliumia pitää sisällään kuitenkin myös toimintaympäristön tuntemisen ja huomioon ottamisen. Rohkeakin evankeliumin julistaja ottaa huomioon kulloisenkin kuulijakunnan ja asettaa sanansa niin, että sanoma saavuttaa ihmisten sydämet.

Tämä evankeliumin kohta korostaa Jumalan armon laajuutta. Sanotaanhan siinä, että evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Kaikille. Kuulukoon sinun julistuksessa ja opetuksessa ja koko Kannuksen seurakunnassa, että kaikki, jotka turvautuvat Kristukseen ovat osallisia pelastuksesta.

Kirkkoherrana näissä Raamatun jakeissa on sinulle paljon ammennettavaa. Olet paitsi seurakunnan hengellinen johtaja, niin myös kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja siten kunnan kokonaisjohtaja. Olen hyvin perillä Kannuksen seurakunnan vahvuuksista, joita on paljon; teinhän tänne viime keväänä piispantarkastuksen. Olen iloinen, että saat johdettavaksesi vahvan talouden omaavan seurakunnan, jossa tehdään hyvää perustyötä monialaisesti kaikenikäisten parissa ja myös lähetystyön saralla.

Vaikka sinulla on varsin paljon kokemusta johtamisesta ja olet jo luonut alueella hyvät verkostot, haluan sanoa sinulle jotakin sen hetken varalle, kun koet tässä mielenkiintoisessa ja laajassa tehtävässä riittämättömyyttä tai voimattomuutta. On hyvin todennäköistä, ettet mitenkään kykene täyttämään kaikkia ja kaikkien odotuksia. Mukaan lukien omiasi. Laaja-alaisessa työssä on tärkeä tiedostaa myös omat rajansa. Onneksi sinulla on todella osaava ja sitoutunut työtoverien joukko. Tärkeä osa viran hoitoasi on tukea ja johtaa heitä.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja työntekijät. Ottakaa Sakari sydämellisesti vastaan teidän kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä ja kaikkia Kannuksen seurakunnan työntekijöitä heidän moninaisissa palvelutehtävissään. Kantakaa Sakaria ja hänen läheisiään esirukouksissanne.

Sakari, ole rohkealla mielellä ja luota Jumalan sinulle antamaan lupaukseen. Julista evankeliumia ja todista ylösnousseesta Kristuksesta, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka häneen uskovat.