Puhe pappisvihkimysmessussa 9.6.2019

”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy.” Joh. 15:16

**

Tänään helluntaina, Pyhän Hengen vuodattamisen sunnuntaina, me vietämme hiippakunnassamme suurta juhlaa, juhlallista pappisvihkimystä.

Mikä voisikaan olla hienompi päivä pappisvihkimykselle kuin helluntai, jota me vietämme myös kristillisen kirkon syntymäjuhlana. Seurakunta lähti laajenemaan ensimmäisen helluntain tapahtumista, kun apostolit ja muut uskovat saivat Pyhän Hengen lahjan ja alkoivat todistaa ylösnousseesta Kristuksesta innokkaasti ja rohkeasti.

Tänään teidät vihitään pappisvirkaan ”palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla”. Saatte vihkimyksen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, mutta samalla myös palvelemaan aina ja kaikkialla sitä samaa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa, joka syntyi ensimmäisenä helluntaina Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Teillä vihittävillä on jokaisella oma kutsumuksen polku, joka on tuonut teidät tähän. Joillakin teistä tie on ollut hieman suorempi eli lukiosta teologiseen tiedekuntaan ja sieltä tähän vihkimykseen. Toisilla teistä tie on puolestaan ollut paljon pitempi. Taustalla voi olla jo yksi tai useampi ammatti ja työkokemusta siinä.

Ei ole yhtä oikeata kutsumuksen tietä tähän hetkeen. Juuri sinun tiesi on se oikea. Miksi näin? Siksi, että Jeesus sanoo juuri teille vihittäville ”te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät”. Jumala on Pyhän Henkensä kautta kutsunut teitä ja antanut teille varmuuden siitä, että tämä on oikea polku.

Kristityn elämässä, eikä myöskään pappeudessa, ole viime kädessä kysymys omasta valinnasta, vaan siitä, että Jumala johdattaa. Juuri siksi tämä askel on hyvä ja turvallista ottaa, kun tietää, ettei ole omalla asialla. Saa olla suuremman tehtävän palveluksessa.

Pappi ei ole koskaan olemassa itseään, vaan seurakuntaa varten. Siksi myöskään pelkästään sisäinen kutsu pappeuteen ei riitä, vaan tarvitaan myös ulkoinen kutsu, jonka piispa ja tuomiokapituli sekä seurakunta antavat. Te olette myös tämän kutsun saaneet, ja teitä odottaa mahdollisuuksia täynnä oleva työ kirkon palveluksessa.

Teidät tälle paikalle johdattaneen Herran Jeesuksen ajatus tuossa lukemassani raamatunpaikassa kuitenkin jatkuu: ”Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy.”

Teidät lähetetään siis matkaan viemään evankeliumin ilosanomaa tähän kauniiseen ja rosoiseen maailmaan, joka sitä niin kipeästi tarvitsee. Lähtekää siis rohkeasti liikkeelle. Virka kantaa ja tästä alttarilta saatu siunaus antaa rohkeutta.

Teidät lähetetään liikkeelle kasvamaan hedelmää. Millaisesta hedelmästä on kysymys? Ennen kaikkea sellaisesta hedelmästä, joka näkyy ja tuntuu yhä syvempänä juurtumisena Kristukseen ja hänen sanaansa.

Hedelmän kantaminen merkitsee sitä, että kysymme alati Jumalan tahtoa elämässämme. Se merkitsee säännöllistä seurustelua Jumalan sanan kanssa, ei ainoastaan virkatehtäviä varten, vaan oman sisimmän ravinnoksi. Hedelmän kantaminen merkitsee rukouksessa Jumalan kasvojen eteen menemistä. Oman spiritualiteetin hoitaminen on papille yhtä välttämätöntä kuin hengittäminen kenelle tahansa meistä.

Hedelmää ei kuitenkaan synny puristamalla tai omaa itseään tarkkailemalla. Hedelmän kantaminen ei ole hengellinen suoritus, vaan pikemminkin seuraus Kristus-yhteydestä. Hedelmän kantaminen merkitsee sitä, että pysymme kiinni rungossa eli Kristuksessa.

Kaikki olennainen pappeudessa siis lähtee levosta, levosta Kristuksessa ja hänen armonsa sanan varassa. Saatte siis itsekin elää siitä armon sanomasta, mitä teidät on kutsuttu seurakunnalle julistamaan.

Hyvä seurakunta, Jumala on asettanut pappisviran evankeliumin julistamisen ja sakramenttien hoitamista varten. Kirkko kutsuu ja erottaa tähän virkaan niitä, joille uskotaan nämä tehtävät. Tänään vihin kymmenen uutta pappia apostolisen perinteen mukaan kättenpäällepanemisella ja rukouksella palvelemaan Kristuksen kirkkoa.

Pyydän nyt notaaria lukemaan papiksi vihittävien nimet ja heidän saamansa viranhoitomääräykset.