Piispa Jukka Keskitalon puhe piispanmessussa ja kirkkoherra Harri Joensuun virkaan asettamisessa Raahen kirkossa 13.1.2019

Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret. Me olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Raahen Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Kokoontumisellamme on aivan erityisenä syynä se, että sinä Harri olet saanut kutsun Raahen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Tänään saamme rukoilemalla ja siunaamalla sekä kätten päälle panemisen kautta asettaa sinut virkaasi.

Haluan Harri tervehtiä sinua tänään virkaan asettamisen päivänäsi apostoli Paavalin sanoilla: ”Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.” (Apt. 20:28)

Tämä teksti on katkelma laajemmasta Apostolien tekoihin kirjatusta puheesta, jossa Paavali evästää Efeson seurakunnan vanhimpia, toisin sanoen siis seurakunnan kaitsijoita ja paimenia. Heille puhuessaan Paavali tekee selkoa siitä, miten heidän tulee seurakunnan paimenen tehtävää hoitaa.

Apostolin viesti heille on: Pitämään huolta! Itse asiassa hän kehottaa tähän kolme eri kertaa. ”Pitäkää huoli itsestänne (ja) … pitäkää huoli laumasta (ja) … huolehtikaa seurakunnasta.” Näistä kolmesta kehotuksesta piirrän nyt Harri seurakunnan paimenen huoneentaulun, jonka haluan ohentaa sinulle.

Hoitaessasi Raahen laajan seurakunnan kirkkoherran virkaa pidä Harri huolta ensinnäkin itsestäsi. Apostoli tarkoittaa tässä epäilemättä hyvin laaja-alaista itsestä huolehtimista, sillä ihminenkin on kokonaisuus. Pidä Harri huolta itsestäsi hengellisesti, jotta sinulla on mistä ammentaa sekä sanan julistajana että työyhteisön esimiehenä.

Hengellisen elämän hoitamisen perusasiat ovat samat kirkkoherralle kuin seurakuntalaisellekin: Rukous, Jumalan sanan tutkiminen ja yhteinen messu ja ehtoollinen. Myöskin studeeraaminen ja teologian harrastaminen on välttämätöntä, jotta kirkkoherrana voit olla esikuva papistolle ja seurakunnalle. Kun näitä tapoja vaalit ja hoidat, nämä tavat hoitavat sinua.

Mutta muista, että itsestäsi huolehtimiseen kuuluu myös lepo ja virkistys. On tärkeä voida vetäytyä työn paineiden keskeltä johonkin sellaiseen, joka on vain sinun omaasi. Perheen kanssa vietetty aika, liikunta ja luonnossa liikkuminen lataavat akkuja. Seurakunnan paimen tarvitsee myös hiljaisuutta ja yksinäisyyteen vetäytymistä vastapainona työn jatkuvalle vuorovaikutukselle. Siis Harri, pidä huolta itsestäsi.

Mutta toiseksi, pidä huolta koko laumasta, jonka kaitsijaksi sinut nyt asetetaan. Raahen seurakunta on laaja ja se on koostunut useista seurakuntaliitoksista vuosien varrella. Seurakunta pitää sisällään siis erilaisia identiteettejä ja historioita. Tämän huomioon ottamisen oletan olevan aivan ensiarvoisen tärkeää Raahen kaltaisen seurakunnan kirkkoherralle.

On myös tärkeää, että kirkkoherrana liikut ja näyt seurakunnan eri puolilla näin tehden myös näkyväksi siitä, että pidät huolta koko laumasta. Hengellinen johtaja, kirkkoherra – niin paljon kuin hänelle hallinnollisia vastuita kuuluukin – ei voi vetäytyä vain työhuoneeseensa, vaan hänen tulee olla evankeliumin julistaja seurakunnan keskellä.

Tiedän mistä puhun. Olen nimittäin ollut itse Suomen suurimman seurakunnan, Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran ja johtanut yli 300 työntekijän työyhteisöä. Suurenkin seurakunnan kirkkoherra on esisijaisesti seurakunnan hengellinen johtaja.

Kansankirkossamme herätysliikkeet ja hengelliset painotukset ovat rikkaus. Näin on myös laajassa Raahen seurakunnassa. Kirkkoherra on kaikkien kirkkoherra ja koko seurakunnan kaitsija riippumatta herätysliiketaustoista tai hengellisistä painotuksista. Pyri Harri olemaan koko laumasta huolehtija myös tässä mielessä jatkuvasti rakentamalla keskustelu- ja rukousyhteyttä seurakunnan sisällä.

Mutta kolmanneksi, apostoli Paavali sanoin, rohkaisen sinua Harri ”huolehtimaan seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.” Kirkkoherra on seurakunnan kokonaisjohtaja. Muistuta siis ahkerasti työtovereitasi kirkon perustehtävästä julistaa armon evankeliumia ja tehdä näkyväksi lähimmäisen rakkautta diakonian, lähetyksen ja kristillisen kasvatuksen kautta.

Ota siis rohkeasti paikkasi seurakunnan johtajana. Tee se kuitenkin keskustellen ja yhteistyössä muiden kanssa. Erityisen tärkeää on se, että pyrit vaalimaan hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa. Sama odotus pätee myös luottamushenkilöiden suuntaan. Tukekaa kirkkoherraanne hänen esimiestehtävässään ja johtajuudessaan.

Hyvä Harri, olen puhunut apostoli Paavalin sanoja lainaten sinulle paljon huolehtimisesta. Kirkkoherralla on toden totta paljon huolehdittavaa. Muista kuitenkin, että myös sinusta huolehditaan. Et ole seurakunnan työssä omalla asiallasi. Sinua kannattelevat Kristuksen käsivarret. Kaikki työ ja tekeminen, kaikki liike, lähtee levosta. Saat levätä virassasi ja työssäsi Jumalan varassa.

Hyvä seurakunta, seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt, ottakaa Harri lämmöllä vastaan teidän kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä. Kantakaa Harria ja hänen perhettään esirukouksissanne.