Piispa Jukka Keskitalon puhe piispanmessussa ja kirkkoherra Riittaleena Tuomen virkaan asettamisessa Pellon kirkossa 14.11.2021

Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret. Me olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Pellon kirkkoon Valvomisen sunnuntaina. Kokoontumisellamme on aivan erityisenä syynä se, että sinä Riittaleena olet saanut kutsun Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaan, jota olet jo vt. viranhaltijana hoitanut. Tänään saamme rukoilemalla ja siunaamalla sekä kätten päälle panemisen kautta asettaa sinut virkaasi.

Haluan Riittaleena tervehtiä sinua tänään virkaan asettamisen päivänäsi apostoli Paavalin sanoilla: ”Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.” (Apt. 20:28)

Tämä teksti on katkelma laajemmasta Apostolien tekoihin kirjatusta puheesta, jossa Paavali evästää Efeson seurakunnan vanhimpia, toisin sanoen siis seurakunnan kaitsijoita ja paimenia. Heille puhuessaan Paavali tekee selkoa siitä, miten heidän tulee seurakunnan paimenen tehtävää hoitaa.

Apostolin viesti heille on: Pitäkää huolta! Itse asiassa hän kehottaa tähän kolme eri kertaa. ”Pitäkää huoli itsestänne (ja) … pitäkää huoli laumasta (ja) … huolehtikaa seurakunnasta.” Näistä kolmesta kehotuksesta piirrän nyt Riittaleena seurakunnan paimenen huoneentaulun, jonka haluan ojentaa sinulle.

Hoitaessasi Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaa pidä Riittaleena huolta ensinnäkin itsestäsi. Apostoli tarkoittaa tässä epäilemättä hyvin laaja-alaista itsestä huolehtimista, sillä ihminenkin on kokonaisuus. Pidä huolta itsestäsi hengellisesti, jotta sinulla on mistä ammentaa sekä sanan julistajana että työyhteisön esimiehenä.

Hengellisen elämän hoitamisen perusasiat ovat samat kirkkoherralle kuin seurakuntalaisellekin: Rukous, Jumalan sanan tutkiminen ja yhteinen messu ja ehtoollinen. Kun näitä vaalit ja hoidat, nämä tavat hoitavat sinua.

Mutta muista Riittaleena, että itsestäsi huolehtimiseen kuuluu myös lepo ja virkistys. On tärkeä voida vetäytyä työn paineiden keskeltä johonkin sellaiseen, joka on vain sinun omaasi. Läheisten ja ystävien kanssa vietetty aika, liikunta ja luonnossa liikkuminen lataavat akkuja. Seurakunnan paimen tarvitsee myös hiljaisuutta ja yksinäisyyteen vetäytymistä vastapainona työn jatkuvalle vuorovaikutukselle. Siis Riittaleena, pidä huolta itsestäsi.

Mutta toiseksi, pidä huolta koko laumasta, jonka kaitsijaksi sinut nyt asetetaan. On tärkeää, että kirkkoherrana liikut seurakuntalaisten keskellä tehden näkyväksi siitä, että pidät huolta koko laumasta. Hengellinen johtaja, kirkkoherra – niin paljon kuin hänelle hallinnollisia vastuita kuuluukin – ei voi vetäytyä vain työhuoneeseensa, vaan hänen tulee olla evankeliumin julistaja seurakunnan keskellä.

Kansankirkossamme herätysliikkeet ja hengelliset painotukset ovat rikkaus. Näin on myös Pellon seurakunnassa. Kirkkoherra on kaikkien kirkkoherra ja koko seurakunnan kaitsija riippumatta herätysliiketaustoista tai hengellisistä painotuksista.

Mutta kolmanneksi, apostoli Paavali sanoin, rohkaisen sinua Riittaleena ”huolehtimaan seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.” Kirkkoherra on seurakunnan kokonaisjohtaja. Muistuta siis ahkerasti työtovereitasi kirkon perustehtävästä julistaa armon evankeliumia ja tehdä näkyväksi lähimmäisen rakkautta diakonian, lähetyksen ja kristillisen kasvatuksen kautta.

Ota siis rohkeasti paikkasi seurakunnan johtajana. Tee se kuitenkin keskustellen ja yhteistyössä muiden kanssa. Erityisen tärkeää on se, että pyrit vaalimaan hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa. Sama odotus pätee myös luottamushenkilöiden suuntaan. Tukekaa kirkkoherraanne hänen esimiestehtävässään ja johtajuudessaan.

Hyvä Riittaleena, olen puhunut apostoli Paavalin sanoja lainaten sinulle paljon huolehtimisesta. Kirkkoherralla on toden totta paljon huolehdittavaa. Muista kuitenkin, että myös sinusta huolehditaan. Et ole seurakunnan työssä omalla asiallasi. Sinua kannattelevat Kristuksen käsivarret. Kaikki työ ja tekeminen, kaikki liike, lähtee levosta. Saat levätä virassasi ja työssäsi Jumalan varassa.

Hyvä seurakunta, seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt, ottakaa Riittaleena lämmöllä vastaan teidän vakinaiseksi kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä. Kantakaa Riittaleenaa ja hänen perhettään esirukouksissanne.