Puhe Kirkolliskokouksessa 4.11.2018 käsiteltäessä pohjoissaamenkielistä raamatunkäännöstä

Arvoisa puheenjohtaja

Tämä pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös on mielestäni tämän viikon työohjelmassamme Kirkon tulevaisuusselonteon ohella tärkein asia. Paljon tärkeämpi kuin kansliapäällikön valinta tai hiippakuntarajojen tarkistaminen.

Perustelen: Raamatunkäännös tehdään korkeintaan pari kertaa vuosisadassa. Siinä ajassa hiippakuntarajoja ehditään tarkistaa monta kerran ja useampikin kansliapäällikkö ehtii jäädä eläkkeelle tai siirtyä muihin tehtäviin.

Kaikki kirkkomme toiminnan kannalta keskeiset kieletkin huomioon ottaenkin on harvinaista, että kirkolliskokousedustaja pääsee käsittelemään ja hyväksymään raamatunkäännöstä. Voimassa oleva suomenkielinen käännös hyväksyttiin vuonna 1992, ruotsinkielinen Bibel 2000 hyväksyttiin vuonna 2000.

Raamatunkäännös jollakin kielellä on ollut kirkolliskokouksessa esillä siis noin 20 vuoden välein. Nyt meillä on etuoikeus tehdä historiaa käsittelemällä ja toivottavasti hyväksymällä uusi pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös.

Uusi raamatunkäännös on itsessään vahva viesti saamelaisten, saamen kielten ja kulttuurin merkityksestä kirkossamme ja yhteiskunnassamme. Käännöstyö on ollut valtava, vuosikymmeniä kestävä projekti. Näin suuressa satsauksessa on ollut kyse kirkon halusta tukea saamelaisten oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä oikeutta kuulla ja lukea Jumalan sanaa äidinkielellä.

Nyt loppuun saatettu käännösprojekti on upea näyte pohjoismaisten sisarkirkkojen yhteistyöstä. Uuden raamatunkäännöksen käyttöönoton juhlaa tullaan viettämään yhdessä näiden naapurikirkkojen kanssa. Koko Pohjoiskalotin saamelaisia kokoavilla saamelaisten kirkkopäivillä Inarissa vuonna 2021 uusi käännös on varmasti paljon esillä. Kaikki tämä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tuntoa koko saamelaisalueella maan rajojen yli.

Koko Raamattu uutena pohjoissaamenkielisenä käännöksenä tulee antamaan uusia mahdollisuuksia kirkon saamenkielisessä työssä. Ajattelen erityisesti saamenkielistä rippikoulua ja nuorisotyötä.

Nykykielellä oleva raamatunkäännös tulee tavoittamaan uudella tavalla lukijoita eri ikäryhmistä. Nykykielellä Jumalan sana aukeaa lukijalle ja kuulijalle. Tätä edistää myös se, että kuulemani mukaan uusi käännös tullaan laittamaan tuoreeltaan myös digimuotoon internetiin. Tämä on mielestäni erittäin merkittävää ja laajentaa uuden raamatunkäännöksen käyttömahdollisuuksia.

Saamenkielisiä työntekijöitä on kirkon piirissä vain muutama, mutta kaikki kirkon työntekijät voivat olla tekemässä työtä sen eteen, että mahdollisimman monet saamenkieliset alkaisivat käännökseen tutustua. Tunnettuahan on, että maan väkirikkain ”saamelaiskylä” on Helsinki, joten tämä haaste koskettaa kaikkia hiippakuntia.

Lopuksi: Kun käännös julkaistaan, sen uutuusarvoa on tärkeää hyödyntää koko kirkossa ja sen valtakunnallisessa viestinnässä.