Kuvassa avonainen Raamattu
Johdantopuhe Siikalatvan seurakunnan kirkkoherra Heikki Karppisen virkaanasettamisessa Pulkkilan kirkossa 24.1.2021.

Veljet ja sisaret Jeesuksessa kristuksessa. Hyvä virkaan asetettava kirkkoherra Heikki. Vietämme tänään kirkkovuodessa kolmatta sunnuntaita loppiaisesta ja sen teemana on ”Jeesus herättää uskon”. Tervehdin teitä katkelmalla tämän sunnuntain Uuden testamentin tekstistä:

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala! Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. (2. Kor. 1:3-4)

Jeesuksen julkinen toiminta, hänen opetuksensa ja tunnustekonsa, mutta myös hänen tapansa puhua Jumalasta läheisellä tavalla herätti ihmisissä uskoa. Monet ottivat evankeliumin sanoman vastaan ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. He kokivat, että Jumalasta ei puhuttu kaukaisena olentona, vaan siten, että Jumalan valtakunta tulee heidän arkensa ja elämänsä keskelle.

Kirkkomme tuoreessa strategiassa, jonka otsikkona on ”Ovet auki” on kirkon perustehtävä eli missio sanoitettu näin:

”Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Sen tulisi olla myös jokaisen kirkon jäsenen tapa elää.”

Kirkon ja näin ollen myös Siikalatvan seurakunnan tehtävä on siis kertoa ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsua ihmisiä hänen yhteyteensä. Se on seurakunnan, sen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ja jokaisen jäsenenkin tehtävä. Kaikki mitä seurakunnassa tehdään, taloudenhoitokin ja vaikkapa tämän kauniin kirkon kunnossapito, palautuu viime kädessä tähän perustehtävään. Pitää esillä Jeesusta ja hänen rakkauttaan kaikkia ihmisiä kohtaan.

Tämä on myös Heikki sinun tehtäväsi Siikalatvan seurakunnan kirkkoherran. Puhua rohkeasti Jeesuksesta ja kutsua ihmisiä uskon yhteyteen. Niin moni kokee, ettei täytä mittaa, eikä rohkene kutsua itseään kristityksi. Sinun tehtäväsi on rohkaista heitä siihen, että usko Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä riittää kristityn nimen kantamiseen.

Tuo lukemani epistolatekstin katkelma antaa myös tärkeän näkökulman työhösi kirkkoherrana. Siinä sanotaan, että lohdutuksen Jumala ”rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia”.

Voit Heikki luottaa siihen, että Jumala tahtoo antaa sinulle elämääsi ja viranhoitosi moniin haasteisiin ja joskus ahdinkoihinkin lohdutuksen ja voiman. Tämä on perusta, jonka avulla sinä kykenet ja jaksat lohduttaa muita. Ei se nouse sinusta itsestäsi, vaan Jumalasta, joka sinut on kutsunut. Kirkkoherran tehtävä on siis myös julistaa sanaa ja hoitaa sieluja niin, että ahdingossa olevat ihmiset saavat lohdutusta.

Moninaiset ovat siis kirkkoherran vastuut. Ytimenä ovat hengelliset tehtävät, sanan julistaminen, sakramenttien jakaminen ja sielunhoito. Siitä tehtävät laajenevat työyhteisön johtamiseen ja seurakunnan hallinnon hoitamiseen. Viimeksi mainitussa sinulla ovat tukena talouspäällikkö ja seurakunnan luottamushenkilöt.

Näytä työyhteisölle suuntaa ja luo yhteisiä pelisääntöjä, mutta viisasta on nähdä myös erilaisuuteen sisältyvä rikkaus. Rakenna hyvää keskusteluyhteyttä luottamushenkilöiden kanssa. Se on aivan erityisen tärkeää taloutensa kanssa kamppailevassa seurakunnassa.

Siikalatvan seurakunta koostuu viidestä kappeliseurakunnasta, jotka ovat aiemmin olleet itsenäisiä seurakuntia. Tämä asetelma tuo haasteita johtamiseen tiukkenevassa taloustilanteessa. Seurakuntalaisten rakkaus omaa kotikirkkoaan kohtaan on kuitenkin myös voimavara, johon seurakunnan tulevaisuuden suunnittelussa voi nojata.

Hyvät Siikalatvan seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset. Ottakaa Heikki vastaan kirkkoherrananne rakkaasti. Ja niinhän te olette tehneetkin. Muistakaa Heikkiä ja hänen läheisiään esirukouksessa.