Johdantopuhe Anu Toivosen virkaan asettamisen messussa Muonion kirkossa 28.5.2023

Rakkaat seurakuntalaiset, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään helluntaipäivänä, seurakunnan syntymisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen juhlapäivänä, olemme kokoontuneet tänne kauniiseen Muonion kirkkoon.

Helluntain ohessa vietämme tänään erityistä Muonion seurakunnan juhlaa, kun asetamme tässä messussa kirkkoherranne Anu Toivosen virkaansa. Olet Anu toiminut vakinaisena kirkkoherranvirassa jo marraskuun alusta lukien, mutta päätimme siirtää tätä juhlaa näin kesän kynnykselle.

Virkaan asettaminen toteutuu kätten päälle panemisella apostolisen perinteen mukaisesti ja siunaamisella. Näin Muonio seurakunta saa yhteisen juhlan ja toimituksen kautta vakinaisen, tehtäväänsä siunatun ja virkaan asetetun kirkkoherran. Tämä on kirkon toimintatapa. Kirkkoherra ei saa vain sähköpostilla tiedoksi päätöstä valinnasta, toki niinkin, mutta sen lisäksi kirkossa seurakunnan paimen otetaan yhteisöllisesti vastaan ja piispa käy asettamassa virkaan.

Muonio on hieno, perinteinen seurakunta täällä länsirajalla. Muonion seurakunnassa on paljon hyvää maallikkoaktiivisuutta ja monipuolista toimintaa. Muonion seurakunnalla on hyvät puitteet toimia. Sillä on ensinnäkin tämä hieno, arvokas kirkko. Aivan erityisesti haluan tänään mainita uuden seurakuntakodin, joka siunattiin käyttöön viime kesänä. Se toimii yhdessä pappilan kanssa seurakunnan toimintakeskuksena.

Haluan tervehtiä sinua Anu ja koko seurakuntaa helluntain psalmin johdantolauseella:

Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää. (Ps. 104:30)

Tämä psalmista 104 peräisin oleva jae viittaa Raamatun ydinajatukseen, joka näkyy jo myös Vanhan testamentin alkulehdillä: Jumalan henki synnyttää uutta elämää. Jumalan henki on alkuperäinen elämän lähde maailmalle, ja Jumala antaa myös luomistyönsä jatkua tässä maailmassa joka ikisenä päivänä.

Usein pappisvihkimyksissä käytetty virsi 111 ”Oi Pyhä Henki, Herramme” kuvaa hyvin Pyhän Hengen vaikutusta kristityn ja seurakunnan elämässä. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että meidän ei olisi edes mahdollista olla uskossa ilman sitä, että Pyhä Henki olisi vetänyt meitä Jumalan puoleen. Ihminen on kykenemätön ottamaan askelia Jumalan puoleen, ellei Pyhä Henki ensin tee työtä meissä.

Tuossa virressä pyydetään: ”Oi Pyhä Henki Herramme, nyt täytä meidät armolla ja voimallasi vahvista.” Pyhä Henki siis kirkastaa sydämessämme Jumalan armoa. Pyhä Henki aivan kuin kastelee ihmisen sydämen kuivaa maaperää ja vakuuttaa meitä siitä, että vajavaisina ja syntisinä ihmisiä saamme luottaa Jumalan armoon.

Toisessa säkeistössä Pyhä Henkeä kuvataan Lohduttajaksi, jota pyydetään pehmittämään kovat mielemme ja asenteemme toisia ihmisiä kohtaan. Niin usein ihmisten, kristittyjenkin, välisissä suhteissa on kovuutta ja armottomuutta. Se ei voi olla Jumalan, vaan pikemminkin Jumalan vastustajan, työtä. Pyhä sen sijaan on sovinnon ja rauhan Henki. Siellä missä Pyhä Henki toimii, siellä etsitään yhteyttä ja rakennetaan sovintoa.

Virsi korostaa myös sitä, että vain Pyhä Henki antaa väsyneellekin uuden voiman: ”Oi Pyhä Henki pyydämme, suo meille uskon palavuus ja voimastasi voima uus”. Meistä kristityistä jokainen tarvitsee tällaista uudistumista ja uskon virvoitusta. Muuten olemme kuin tyhjiä astioita, jotka kumisevat tyhjyyttään.

Anu, sinä olet toiminut jo pitkään Muoniossa pappina. Tehtäväsi ovat vähitellen muuttuneet ja vastuusi kasvaneet. Sinut tunnetaan jo Muoniossa. Nyt olet seurakunnan hengellinen johtaja – seurakuntalaistesi paimen ja työyhteisösi esihenkilö. Ne ovat vastuullisia tehtäviä, joihin aiemmat tehtäväsi ovat sinua valmistaneet. Olet osoittanut hallitsevasti myös hallinnon asiat ja monet muut osa-alueet tehtävänkuvassasi. Palvelet seurakuntaasi rohkeasti omalla persoonallasi, ja mutkattomuus on sinulle ominaista. Nämä ovat varmasti hyviä ominaisuuksia 2020-luvun kirkkoherralle pohjoisessa Suomessa.

Muista kuitenkin, että tarvitset Jumalan Pyhän Hengen ohjausta ja voimaa selviytyäksesi tässä vaativassa tehtävässä. Kirkkoherran työ varmasti tuntuu ajoittain yksinäiseltä. Muista, että sinä et kuitenkaan ole yksin, vaikka joskus niin saattaa tuntuakin. Sinun tukenasi ovat seurakuntalaisten esirukoukset. Ympärilläsi on myös työtovereita ja luottamushenkilöitä, jotka haluavat omat osaltaan tukea sinun työssäsi. Niin haluan tehdä myös minä hiippakunnan piispana.

Toivon, että te muoniolaiset tuette Anua seurakuntanne johtajana hänen monissa tehtävissään. Toivottavasti luottamussuhteenne saa yhä kasvaa. Kutsun teitä kaikkia rukoilemaan Anun ja hänen läheistensä puolesta ja siten myös auttamaan häntä vaativan virkansa hoidossa. Jumala antaa kasvun ja luo uutta, kun häneen rukouksessa ja rukouksen hengessä turvaudumme ja pyydämme häneltä siunausta elämäämme.