Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Sasa Lehtisen virkaanasettamismessussa Tervolassa 28.4.2024

Rakkaat seurakuntalaiset.

Olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Tervolan seurakuntakeskuksen kirkkoon. Tänä sunnuntaina kääntyy uusi lehti Tervolan seurakunnan elämässä. Teitä pitkään, 31 vuotta palvellut kirkkoherranne Heikki Holma on jäänyt tänä keväänä eläkkeelle, ja nyt on nuoremman kirkkoherran aika astua seurakunnan johtajan tehtävään. Tämä nuorempi kirkkoherra on Sasa Lehtinen, joka on toiminut teidän virkaan valittuna kirkkoherrananne täällä Tervolassa tämän kuun alusta lähtien. Tänään asetamme Sasan kirkkoherran virkaan ja siunaamme häntä hänen vaativassa tehtävässään. Olemme koko seurakuntana siunaamassa Sasaa. On meidän kaikkien asia siunata häntä ja ottaa hänet vastaan Tervolan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi.

Kirkkovuodessa elämme neljättä sunnuntaita pääsiäisestä. Tämän pyhän aiheeksi on annettu Taivaan kansalaisena maailmassa. Pyhä on siis yksi pääsiäisen jälkeisistä, pääsiäisen iloon liittyvistä pyhistä. Saamme iloita siitä, että kristittyinä elämme jo nyt taivaan kansalaisena tässä maailmassa. Emme ole tämän maailman sattumusten armoilla. Päämäärämme ja varsinainen kotipaikkamme on tämän maailman satunnaisuuksien yläpuolella. Meidät on ankkuroitu Jeesukseen Kristukseen ja hänen pelastustyöhönsä. Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Meidän elämämme on liitetty Kristukseen, ja Hän antaa meille oman itsensä lahjaksi. Meidät on Kristuksessa Jeesuksessa tuotu Jumalan yhteyteen (Ef. 2: 13).

Haluan tervehtiä teitä tänään tämän sunnuntain Uuden testamentin lukukappaleen sanoin:

Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. (1. Joh. 3: 23)

Näissä 1. Johanneksen kirjeen sanoissa välittyy voimakkaasti uskomme kaksi puolta. Suhde Jumalaan sekä suhde toinen toisiimme eli lähimmäisiimme. Kristuksen kautta me olemme Taivaallisen Isämme lapsia. Samalla evankeliumi ja tämä kirjeteksti kehottavat: rakastakaamme myös toisiamme niin kuin Jeesus Kristus on meitä rakastanut. Jeesuksen elämässä ja kuolemassa olemme oppineet tuntemaan, millaista on tosi rakkaus.

Sasa, kirkkoherran tehtävänä on olla näyttämässä tätä tietä. Kirkkoherran tehtävänä on olla rohkaisemassa uskoon ja antamassa sen mukaista opetusta. Kirkkoherran tehtävänä on pitää armon sanaa tarjolla ja huolehtia siitä, että seurakunnan perustehtävä pysyy koko seurakunnan mielessä. Seurakunnan tulee siis rakentua Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja seurakunnan jäsenten tulee rakastaa toinen toistaan sekä kaikkia lähimmäisiään.

Kirkkoherra vastaa siis työyhteisön esihenkilönä näistä seurakunnan työyhteisössä. Kirkkoherra vastaa myös siitä, että seurakuntalaiset kiinnittyvät Tervolan seurakunnassa Kristuksen pelastustyöhön. Kaikki lähtee siitä, että kristillinen sanoma puhuttelee meitä itseämme meidän omalla kohdallamme. Tuosta ilosta nousee halumme palvella lähimmäistämme. Kirkkoherra on vastuussa osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista. Siitä että työyhteisön jäsenet ovat vapain mielin ja voivat pääsiäisen sanomasta käsin palvella seurakuntaa tehtäviensä kautta, sovussa eläen.

Vuosi sitten pidetyn piispantarkastuksen lausunnossa totesimme, että Tervolan seurakunta on perustehtävätietoinen seurakunta. Sen toiminnan keskiössä on Jumalan sanan esillä pitäminen eri tilanteissa ja eri ikäryhmille. Tervolan seurakunta on myös kokoonsa nähden hyvin aktiivinen. Ja vahvuuksiksi nostimme myös seurakunnan sitoutuneet ja osaavat työntekijät sekä ilmapiiriltään hyvän työyhteisön. Tervolan seurakunta on siis monin tavoin hyvässä kunnossa.

Sasa, saat nyt siis jatkaa edeltäjäsi hyvää työtä. Kuitenkin jokainen kirkkoherra saa tehdä työtään myös oman persoonansa kautta. Näin sinäkin, Sasa. Saat olla ja toimia omana itsenäsi täällä Tervolan seurakunnassa. Saat kasvaa omalla kristityn tielläsi tämän seurakunnan palvelijana.

Hyvät tervolalaiset, ottakaa Sasa rakkaasti vastaan teidän kirkkoherraksenne. Rukoilkaa hänen ja hänen läheistensä puolesta. Tukekaa häntä hänen viranhoidossaan, niin että hän voi onnistua tehtävässään. Tässäkin messussa luotamme kaikkivaltiaan Jumalan huolenpitoon meitä lapsiaan kohtaan, kun siunaamme Sasan kirkkoherran virkaan ja iloitsemme tästä Tervolan seurakunnan juhlasta.