Centria-ammattikorkeakoulun pääkampuksen siunaaminen 20.3.2019 Kokkolassa

Hyvä Centrian yhteisö, opiskelijat, henkilökunta ja yhteistyökumppanit

On suuri kunnia saada osallistua Centria-ammattikorkeakoulun pääkampuksen vihkiäistilaisuuteen ja siunata tämä kampus käyttöön. Siunatessamme toimitilat siunaamme toimitilojen lisäksi ennen kaikkea koko yhteisön eli kaikki, jotka täällä opiskelevat, työskentelevät ja vierailevat.

Tänään mielemme täyttää kiitollisuus näistä uusita tiloista, uudesta oppimisympäristöstä. Ammattikorkeakoulu on saanut arvoisensa sydämen toiminnalleen. Uusi, yhdellä koolla oleva kampus mahdollistaa kehittämistyön aivan uudella tavalla.

Tämä kampus ei ole vain rakennuskokonaisuus ja kiinteistö. Tämä ei ole vain seinät ja katto. Tämä ei ole vain rakennus, jolla on oma arvonsa taseessa, vaan tämä on ennen kaikkea yhteisön koti. Tähän yhteisöön kuuluvilla ihmisillä on jokaisella oikeus olla osa tätä yhteisöä, sen uutta kotia, ja kokea täällä olevansa turvassa ja hyväksyttynä.

Tämä korkeakoulu on osaamisen kehittämisen yhteisö, jolla on oma tärkeä roolinsa koko alueen kehittymisessä. Centriassa kasvaa osaajia koko Keski-Pohjanmaan ja paljon laajemmankin maantieteellisen alueen tarpeisiin tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden sekä musiikkipedagogiikan ja yhteisöpedagogiikan aloille.

Centrian koulutustarjonta on tärkeä myös kirkon alan kannalta. Täällä koulutettavista yhteisöpedagogeista kirkko saa asiantuntijoita oman perustehtävänsä toteuttamiseen erityisesti nuorisotyöhön. Heidän tulevan työnsä yhteiskunnallista merkitystä voi kuvata kertomalla vaikkapa se, että he kohtaavat rippikoulussa 85 % ikäluokasta, joka on itse asiassa suurempi osuus ikäluokasta kuin puolustusvoimat kohtaa varusmiesikäisistä.

Tämä ammattikorkeakoulu ja sen kampus on kansainvälinen, monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteisö, jossa on nähtävillä hyvää, rakentavaa vuoropuhelua ja suopeutta toisia kohtaan. Tällaista sydämen sivistystä kaipaa koko yhteiskunta. John Ruskin onkin sanonut osuvasti, että ”sivistys on sitä, mitä jää jäljelle, kun on unohtanut kaiken oppimansa.” Ammattikorkeakoulukaan ei ole vain oppimisen, vaan myös sivistyksen syventämisen tyyssija.

Mitä sitten tarvitaan, jos halutaan, että tämä yhteisö menestyy ja on sivistyksen tyyssija? Tarvitaan kykyä kommunikoida ja kykyä kuunnella. Mitä useampi tämän yhteisön yksittäinen jäsen kokee, että on tärkeää kuulua juuri tähän yhteisöön, sitä enemmän täällä voi tapahtua hyviä asioita. On selvää, että tämän yhteisön jäsenten hyvinvointi voi parhaimmillaan olla koko Centria-ammattikorkeakoulun tärkein menestystekijä.

Minua on piispana pyydetty siunaamaan tämän uudistuneen kampuksen tilat. Mitä siunaus sitten tarkoittaa? Eräs pieni tyttö leikki alle kouluikäisenä ulkona teltassa ystäviensä kanssa. Tuossa leikissä lapset menivät nukkumaan ja tyttö sanoi: ”Nyt tämän äiti tulisi ja siunaisi nämä vielä.” Tytön kaverit ihmettelivät ja kysyivät: ”Mitä se tarkoittaa? Mitä se siunaus oikein on?”  Tyttö vastasi: ”Sitä on vähän vaikea selittää, mutta siunaus on jotakin aivan ihanaa. Se on niin hyvää, että sitä ei oikeastaan voi selittää. Siunaus on niin hyvää kuin vain voi olla.”

Näin pieni tyttö selitti ystävälleen siunausta ja tuo selitys kyllä kelpaa piispallekin kuvaamaan siunauksen ihmeellistä voimaa ja mitä haluan siunauksellani välittää tälle yhteisölle: Jotakin niin hyvää, että sitä ei voi selittää. Kun välitämme siunausta, välitämme Jumalan rakkautta, armoa ja varjelusta.

Olette strategiassanne määritelleet yhdeksi arvoksi avoimuuden. Tuo arvomäärittely on onnistunut siinä mielessä, että tämä avoimuus on aistittavissa täällä kampuksella. Samalla, kun pyydän siunausta tälle yhteisölle ja jokaiselle sen yksittäiselle jäsenelle ja heidän läheisilleen, pyydän siunausta eri kulttuurien, eri uskontojen ja eri arvomaailmojen kohtaamiselle. Olkoon tämä paikka, jossa on helppo kokea yhteenkuuluvuuden ja yhdenvertaisuuden tunteita. Olkoon tämä paikka, jossa kaikki erilaiset ihmiset voivat elää yhdessä rinnakkain ja jokaisen oma arvomaailma olisi apuna tämän yhteisön rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa.

SIUNAUS

Jumala on hyvyydessään antanut meille hyvät lahjansa. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki tämän kampuksen ja kaikki, jotka täällä opiskelevat, työskentelevät ja vierailevat.