Johdantopuhe kirkkoherra Laura Kinnusen virkaan asettamisen messussa 24.4.2022 Simon kirkossa
Simon kirkko. Lähde: Oulun tuomiokapitulin arkisto.

 

Rakkaat seurakuntalaiset, olemme kokoontuneet viettämään juhlamessua tänne Simon kirkkoon, kun asetamme virkaansa teidän seurakuntanne uuden kirkkoherran Laura Kinnusen. Kolme ja puolivuotisella piispanurallani tämä on jo toinen kirkkoherran virkaanasettaminen täällä Simossa. Myös sinut, Laura, olen ehtinyt asettaa aiemmin Keminmaan seurakunnan kappalaiseksi.

Nyt tiesi on tuonut sinut Simoon ja olet astunut suurempiin saappaisiin. Olet saanut kutsun Simon seurakunnan kirkkoherraksi. Tänään me saamme rukouksella ja siunaamisella sekä kätten päälle panemisella asettaa sinut tähän virkaan ja samalla viestittää sitä, että seurakunta yhteisönä ottaa uuden kirkkoherran vastaan.

Haluan tervehtiä sinua Laura ja koko seurakuntaa tänään 1. Pietarin kirjeen jakeella, joka on samalla tämän sunnuntain psalmin johdantolause:

Niin kuin vastasyntyneet lapset
tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa,
jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen.

(1. Piet. 2:2)

Tämän antifonin ensimmäiset sanat ”Niin kuin vastasyntyneet lapset”, ovat myös usein tämän pyhän nimessä. Nimittäin tätä heti pääsiäistä seuraavaa pyhää kutsutaan latinalaisella nimellä quasi modo geniti, ’vastasyntyneiden tavoin’, ’niin kuin vastasyntyneet’.

Vanhassa lännen kirkossa pääsiäinen oli kirkkoon tulleille aikuisille kasteoppilaille pitkään silläkin tapaa erityinen juhla, että he saivat kasteen osana pääsiäisen juhlallisuuksia. He olivat sitä ennen mahdollisesti olleet pitkäänkin kasteoppilaita. Nyt pääsiäisen jälkeen he olivat ikään kuin vasta syntyneitä, kasteen kautta Kristuksen kirkkoon ja Jumalan lapseuteen juuri liitettyjä.

Pietarin kirjeen voimallinen vertauskuva puhuu vauvan tavoin ravitsevan ja terveellisen maidon tavoittelusta. Niin kuin tiedämme, äidinmaidossa on kaikki vastasyntyneen tarvitsemat ravintoaineet, joita pienokainen tarvitsee kasvuaan varten. Siinä on kaikki kasvun ainekset lapselle – tai ainakin melkein kaikki. Sen lisäksi äidin rakkaus lastaan kohtaan on toinen elintärkeä kasvun mahdollistaja. Sanan maidossa on kaikki rakennusaineet ja rakkaus tuo tarvittavan turvan ja luottamuksen sekä hyvän kasvualustan.

Pietarin kirje todellakin hakee vastasyntyneistä vertailukohdan kristityn kasvulle, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Ei ole ihan tyypillistä, että aikuisia kehotetaan olemaan kuin vastasyntyneet, mutta ajattelen, että Pietari tahtoo muistuttaa meitä vastasyntyneen ja äidin hyvin läheisestä ja hoitavasta suhteesta, joka on esikuvallinen myös sille suhteelle, millainen Jumalan lapsen ja Jumalan keskinäinen suhde voi olla.

Laura, nämä sanat kohdistuvat yhtä hyvin sinuun henkilökohtaisesti kuin antavat myös suuntaa  sinun tehtävällesi Simon seurakuntalaisten pappina. Pappi ja kirkkoherrakin on ensisijaisesti kristitty ja Kristuksen seuraaja, joka tarvitsee sanan ravintoa omaan hengelliseen elämäänsä. Tutki siis, Laura, ahkerasti Jumalan sanaa omassa päivittäisessä hartauden harjoituksessasi. Vaikka vain muutamiakin jakeita päivittäin. Tavoittele, Laura, puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemana kasvaisit yhä syvemmin kiinni pelastukseen.

Toisaalta sinun tehtäväsi kirkkoherrana on jakaa ja opettaa Jumalan sanaa seurakunnalle. Pappisvirka on luterilaisessa kirkossa sanan julistamisen ja sakramenttien hoitamisen virka. Kaikukoon puheissasi, saarnoissasi, kirkollisissa toimituksissa, hartauksissa, rippikouluopetuksessa ja eri tilanteissa Jumalan sanan kutsuva ja hoitava ääni. Tuo Jumalan sanan ravinto ihmisten ulottuville tavalla, joka avaa heidän korvansa ja sydämensä.

Paitsi, että olet Laura kirkkoherrana sanan esillä pitäjä, tehtäväsi on toimia myös seurakunnan henkilökunnan esimiehenä ja huolehtia hallinnosta monin tavoin. Tehtäviä riittää varmasti liikaakin. Muista myös levätä ja palautua, jotta jaksat vaativassa virassasi.

Tahdon rohkaista Laura sinua sinun tehtävässäsi. Olet osoittanut aktiivista otetta työssäsi jo nuorella iällä. Tahdon rukoilla sinulle voimaa palvella seurakuntaasi ja luottamusta Jumalan lupaukseen, että Herra itse antaa meille kasvun.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja työntekijät. Ottakaa Laura sydämellisesti vastaan teidän kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä ja kaikkia Simon seurakunnan työntekijöitä heidän moninaisissa palvelutehtävissään. Kantakaa Lauraa ja hänen läheisiään esirukouksissanne.