Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Kimmo Kieksin virkaan asettamisen messussa 15.1.2023

Rakkaat seurakuntalaiset, olemme kokoontuneet tänään viettämään erityistä juhlamessua Sallan kirkkoon. Asetamme tässä messussa virkaansa teidän seurakuntanne uuden kirkkoherran Kimmo Kieksin. Virkaan asettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella.

Sallan seurakunnan johdossa on ollut välivaihe sen jälkeen, kun pitkäaikainen kirkkoherranne Antti Kettunen jäi eläkkeelle. Seurakunnassanne on ollut useita virkaa määräaikaisesti hoitaneita kirkkoherroja. Nyt vihdoin voimme iloita siitä, että seurakunta on saanut vakinaisen kirkkoherran. Seurakunnan johtamisen ja seurakuntatyön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta tämä on tärkeä asia.

Hyvä Kimmo, sinä olet aloittanut täällä Sallassa puolitoista kuukautta sitten, joulukuun alussa. Palaat nyt kirkkoherrana lapsuutesi ja nuoruutesi kotiseurakuntaan. Tunnet siis itälappilaista maisemaa ja sielun maisemaa. Paljon on siis sinulle tuttua.

Myös uutta on kirkkoherran virassa paljon uutta. Olet palvellut pappina Oulussa Tuiran ja Karjasillan seurakunnissa. Olet toiminut Karjasillan seurakunnassa aluetyön esimiehenä Karjasillan ja Kaukovainion alueilla. Tämä työkokemus antaa sinulle hyvää pohjaa myös Sallan kirkkoherran toimimiseen. Kirkkoherran vastuu on kuitenkin kokonaisvaltaisempi. Siinä mielessä Sallan virassa on myös paljon uutta, joka vaatii erityistä perehtymistä.

Haluan tervehtiä sinua Kimmo ja koko seurakuntaa tänään tämän sunnuntain psalmin antifonilla, johdantolauseella:

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
(Ps. 105:1)

Tässä psalmissa ovat nähtävissä kristityn ja seurakunnan perustehtävä: Kertokaa kansoille hänen (Jumalan) suurista teoista. Se sopii jokaiseen yksittäiseen kristittyyn, sillä jokainen meistä on kutsuttu todistamaan Jumalan suurista teoista ja välittämään Jumalan rakkautta ympärillemme sanoin ja teoin.

Samoin tämä Jumalan suurista teoista kertominen on seurakunnan yhteinen tehtävä. Se ikään kuin jo ennakoi ylösnousseen kristuksen kirkolleen antamaa tehtävää mennä kaikkialle maailmaan ja julistaa ilosanomaa Kristuksesta.

Tässä on siis kutsumusta ja tehtävää niin sinulle Kimmo pappina ja kirkkoherrana kuin myös koko Sallan seurakunnalle. Kaikukoon sinun saarnoissasi ja puheissasi tämä Jumalan suurten tekojen ylistys. Mutta olkoon se myös Sallan seurakunnan yhteisenä strategiana.

Mutta tuo psalmin jae ei osoita meille tehtävää suoralta kädeltä, ikään kuin kylmiltään. Tehtävään lähdetään levosta käsin. Psalmi kehottaa: ”huutakaa avuksi hänen nimeään”. Ilosanoman välittäminen muille alkaa siitä, että itse elämme todeksi anteeksiantamuksen evankeliumi. Että ”huudamme avuksi hänen nimeään”.

Tämän syntien anteeksiantamuksen kokemuksen voimaannuttamana voimme ja saamme sitten lähteä liikkeelle. Ensin tulemme ristin juurelle ja sitten lähdemme keromaan ristin sanomaa. Ensin polvistumme alttarille ja sitten lähdemme liikkeelle.

Voisi siis sanoa, että tämän psalmin jakeen perusteella kristityn ja seurakunnan perustavat sanat ovat ”tulkaa” ja ”menkää”. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Ja menkää, tehkää ja palvelkaa.

Voisi myös sanoa, että kristityn ja seurakunnan tehtävä on sisään- ja uloshengittämistä. Sisään hengittäminen on sitä, että saamme voimaa Jumalan läsnäolosta. Uloshengittäminen on sitä, että emme pidä kaikkea hyvää vain itsellämme, vaan jaamme sen toisten ihmisten, kanssamatkaajiemme kanssa.

Hyvä Kimmo, toivon, että johdollasi Sallan seurakunta olisi sellainen missionaarinen seurakunta, jota kuvaisivat kehotus- ja rohkaisusanat ”tulkaa” ja ”menkää”. Sanat ovat dynaamisia, liikettä ja liikkeellä oloa, ei paikalleen pysähtymistä korostavia.

Sallan toimintaympäristö on rikas. Seurakunta on laaja ja juureva. Matkailun kautta Sallassa on myös ovet auki maailmalle.

Sallassa voi nauttia myös upeasta ja puhtaasta luonnosta, mikä myös voi avata mahdollisuuksia seurakunnan työlle. Luonto on hiljentymisen ja latautumisen paikka, ja luontohengellisyys on oikeastaan nykyaikana vieläpä kasvamaan päin. Luonnon merkitys myös hengellisten merkitysten synnyttäjänä tiedostetaan ehkäpä entistäkin laajemmin, jopa kaupunkilaisten mielissä.

Rohkaisen siis Sallan seurakuntaa johdollasi Kimmo astumaan rohkeasti ulos seurakunnan tutuimpien seinien sisältä, niin konkreettisesti kuin myös henkisessä mielessä. Haluan rohkaista seurakuntaa olemaan monissa paikoissa kohtaamassa ja vuorovaikuttamassa ihmisten kanssa, oman hyvän sanomansa tiedostaen.

Kimmo, johtajana kirkkoherra on siis suunnan näyttäjä. Yhtä tärkeää on se, että kirkkoherra on kuuntelija ja yhteyden rakentaja. Rohkaisen sinua rakentamaan myös hyvää yhteistyötä kaikkialla, missä liikut. Tärkeimmät yhteistyökumppanisi ovat seurakuntasi omat työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät: Ottakaa Kimmo lämpimästi vastaan ja tukekaa häntä hänen vaativassa tehtävässään. Kantakaa häntä rukouksissanne Jumalan eteen. Jumala lupaa, että kun kuljemme rukoillen, hän johtaa meitä oikeaa tietä.