Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Lohtajan piispantarkastuksen ja kirkkoherran virkaan asettamisen messussa Lohtajan kirkossa 16.10.2022
Lohtajan kirkko. Kuva: Kokkolan seurakuntayhtymän arkisto.

Rakkaat seurakuntalaiset, olemme kokoontuneet viettämään yhteistä messua ja moninkertaista juhlaa tänne Lohtajan kirkkoon. Asetamme tässä messussa virkaansa teidän seurakuntanne kirkkoherran Antti Lapinojan. Virkaan asettamisen teemme apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella. Tämä messu liittyy myös piispantarkastusviikonloppuun, jota tänä viikonloppuna on vietetty Lohtajan seurakunnassa.

Piispantarkastus on kirkollinen perinne, jonka mukaan piispa kiertää hiippakuntansa seurakunnissa tarkastaen, tukien ja rohkaisten. Piispantarkastuksessa katsotaan seurakunnan noin seuraavaa kymmentä vuotta eteenpäin ja pohditaan yhdessä, miten toimintaa ja seurakunnan elämää voi yhdessä rakentaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluan tervehtiä sinua Antti ja koko seurakuntaa tänään tämän sunnuntain hallelujasäkeellä psalmista 119:

Sinun liittosi on ihmeellinen,
siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.
(Ps. 119:129)

Psalmin 119 sana muistuttaa meitä uskollisuudesta. Tämä psalmin jae menee aika syvälle uskollisuuden teemaan. Nimittäin psalmissa puhutaan Jumalan Israelin kansan kanssa tekemästä liitosta. Liitto pohjautuu Abrahamille annettuun lupaukseen ja liiton solmimiseen 1. Mooseksen kirjassa kuvatuin menoin (1. Moos. 15). Jumala lupaa ensin olla uskollinen. Sen merkiksi Jumala tekee liiton. Ja Abraham vastaa omalla uskollisuudellaan.

Tämä niin sanottu liittoteologia nousi esiin uudella tavalla 1900-luvun jälkipuoliskon Vanhan testamentin tutkimuksessa. Se on samalla tuonut juutalaisuutta henkisesti lähemmäs kristinuskoa, kun (holokaustin jälkeenkin hyvästä syystä) juutalainen usko on alettu nähdä enemmän samalla tavalla armon uskontona kuin kristinusko.

Jumala tulee ensin ihmistä vastaan ja lupaa uskollisuuttaan. Ihminen vastaa sen jälkeen tähän saamaansa lahjaan lupaamalla omaa uskollisuuttaan liitolle. Lait ja käskyt, joista tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappalekin puhuu, ovat vastausta liittoon, jonka Jumala on ensin ihmisen kanssa tehnyt.

Tämän Jumalan kanssa tehtävän liiton luonne on olla lahjaa. Pohjimmiltaan voimme ajatella Raamatun pelastushistorian kokonaisuuden kannalta, että kyse on samasta lahjavanhurskaudesta, joka ihmiselle lahjoitetaan. Ihmisen oma vanhurskaus ei rakenna liittoa, vaan Jumala lahjoittaa vanhurskauden ja tekee liiton, oman armonsa tähden, Jeesuksen Kristuksen kautta. Kristittyinä meillä on tästä todisteena kaste. (Sinä missä Vanhan testamentin maailmassa se oli ympärileikkaus.)

Antti, sinä olet toiminut jo kolmisen vuotta Lohtajan seurakunnan sekä Lohtajan ja Kälviän seurakuntien kirkkoherrana. Olet lisäksi aiemmin toiminut Lohtajan seurakunnan luottamushenkilönä, yrittäjänä ja opettajana myös Kokkolassa. Eli kasvosi tunnetaan täällä jo varsin hyvin. Nyt Lohtajan seurakunnasta on tullut sinun paikkasi palvella – paikka jossa sinä voit osaltasi vastata Jumalan meille antamaan lahjaan. Toki meitä kutsutaan osoittamaan lähimmäisenrakkautta lähimpiämme ja kaikkia ihmisiä kohtaan, mutta Lohtajan kirkkoherrana sinun tehtävänäsi on palvella myös nimenomaan tätä seurakuntaa uskollisuudellasi.

En sano, että kirkkoherran tehtävä on erityisen helppo työ- tai palvelutehtävä. Johtajan täytyy johtaa ja toisaalta olla tasapuolinen. Ja vaikka kirkkoherra on pappina sielunhoitaja, niin kirkkoherran täytyy olla tarvittaessa myös jämäkkä. Sielunhoidon ja sananjulistamisen lisäksi täytyy hallita myös hallinnon ja henkilöstön johtaminen. Selkeys henkilöstön johtamisessa on tärkeää, samoin hallinnon pelisäännöt täytyy tuntea. Tässä onkin jo melkoinen lista.

Siksi haluankin sanoa myös teille, hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja työntekijät. Ottakaa Antti lämpimästi vastaan nyt ihan teidän vakinaiseksi kirkkoherraksenne. Tukekaa häntä hänen monissa tehtävissään ja rakentakaa keskinäisen luottamuksen varaan. Rukoilkaa Antin ja hänen läheistensä puolesta omissa rukouksissanne.

Teille seurakuntalaisille ja vastuunkantajille tahdon sanoa myös: Tukekaa kaikkia muitakin seurakuntanne työntekijöitä heidän monissa palvelutehtävissään ja rukoilkaa myös heidän puolestaan. Jumala lupaa, että hän kuulee meidän rukouksemme. Jumala antaa vastauksensa ajallaan kaikkiin meidän huoliimme ja kysymyksiimme. Voimme yhä uudelleen luottaa Jumalan armoon, siihen että Jumala itse on liitossaan uskollinen, myös silloin kun me ihmiset horjumme.