Reisjärven Elisabetin kirkon 200-vuotisjuhla ja kirkkoherra Sanna-Leena Lavantin virkaanasettaminen 15.8.2021

Rakkaat kristityt, veljet ja sisaret Kristuksessa. Tänä Reisjärven seurakunnan suurena juhlapäivänä tervehdin teitä Psalmin sanalla: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Ps. 51:12–14

Tänään meillä on kaksinkertainen juhla. Me ensinnäkin juhlistamme tätä Reisjärven upeaa kirkkoa, joka on järjestyksessään toinen. Seurakunnan ensimmäinen kirkko oli rakennettu jo 1620-luvulla. Näin ollen Reisjärvi sai ensimmäisenä laajan Kalajoen emäseurakunnan osana oman kirkon.

Ensimmäinen kirkko oli vaatimaton ja huonossa kunnossa ja niinpä 1800-luvun alussa päätettiin rakentaa uusi kirkko Anton Vilhelm Arppen piirustusten pohjalta, jotka pohjautuivat tunnetun kirkonrakentajan Heikki Kuorikosken suunnitelmiin. Kirkko valmistui 1820 ja se vihittiin käyttöön melkein tasan 200 vuotta sitten 2.9.1821. Kirkko sai nimeksi Elisabetin kirkko silloisen keisarinnan mukaan.

Vuonna 1900 toteutetussa laajassa peruskorjauksessa kirkko sai nykyisen uusgoottilaisen ilmeen, kun esimerkiksi ikkunoita lisättiin runsaasti. Senkin jälkeen seurakunta on pitänyt kirkostaan hyvää huolta. Tänään iloitsemme tästä erittäin valoisasta Reisjärven kirkosta, joka on sananmukaisesti ”kirkko keskellä kylää”, keskellä Reisjärven keskustan ja ihmisten elämää.

Kirkko ei ole vain arkkitehtonisesti kaunis rakennus, vaan se on seurakunnan koti ja Herran huone. Tässä kirkossa ja sen seinien suojissa on koettu paljon. On koettu iloja ja suruja. On päästy ripille, menty vihille, siunattu rakkaita viimeiselle matkalle. On kuultu Jumalan sanan julistusta ja polvistuttu Herran pyhälle ehtoolliselle. Tämä kirkko on seurakuntalaisille rakas kotikirkko. Vaikka Jumala voidaan kohdata kaikkialla, niin kirkko on erityisellä tavalla rukouksen paikka, Jumalan huone. Haluan rohkaista seurakuntaa jatkossakin pitämään hyvä huolta tästä aarteesta, kauniista Elisabetin kirkosta.

Toisena juhlan aiheena meillä on se, että tässä messussa asetetaan kirkkoherran virkaan Sanna-Leena Lavanti, joka on hoitanut tehtävää virkaatekevänä jo neljän vuoden ajan. Tässä tilanteessa tahdon tervehtiä sinua, Sanna-Leena, tuolla aluksi lukemallani psalmin sanalla: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.

Tuo on rukous Jumalan puoleen. Se on rukous, joka sopii enemmän kuin hyvin myös kirkkoherran rukoukseksi. Puhtaalla sydämellä ajattelen erityisesti avoimuutta ja vilpittömyyttä kohdata kaikki ihmiset samanarvoisina. Se on hyvin tärkeää, sillä arkisissa kohtaamisissa eletään todeksi kristillistä uskoa ja lähimmäisen rakkautta.

Olen oppinut tuntemaan sinut, Sanna-Leena, suorana ja avoimena ihmisenä. Tällä syntyneenä tunnet tämän paikkakunnan ja sen ihmisten elämänkysymykset. Toisaalta olet hankkinut elämänkokemusta ja työkokemusta monesta muustakin paikasta ja nyt voit antaa nämä kokemukset ja lahjasi Reisjärven seurakunnan hyväksi.

Psalmin kohdassa rukoillaan uudistumista ja sitä, että Jumala antaisi vahvan hengen. Kirkkoherra on ennen muuta sanan ja sakramenttien hoitaja ja sielunhoitaja. Kirkkoherran viran laaja tehtävänkuva avautuu siis aina hengellisyydestä ja hengellisestä johtajuudesta käsin. Tätä ajatelleen on olennaista, että tämä rukous, uudista minut ja anna minulle vahva henki, olisi myös kirkkoherran sydämen rukous.

Kirkkoherrana ja sanan palvelijana sinun erityinen tehtäväsi on julistaa Kristusta, jossa meillä on syntien sovitus ja iankaikkisen elämän toivo. Voidaksesi näin tehdä, sinun itsesi on ammennettava uskon aarteista, jotta sinulla olisi jaettavaa seurakunnalle. Rukous ja oman hengellisen elämän hoitaminen on olennainen osa viranhoitoasi.

Seurakunnan työntekijällä, ehkäpä aivan erityisesti yksipappisen seurakunnan kirkkoherralla, saattaa hyvinkin usein olla seuranaan riittämättömyyden tunne. Tehtäväkenttä on mielenkiintoinen, mutta samalla niin laaja, että kaikkiin odotuksiin – usein myös itse itselleen asettamiinsa odotuksiin – on hyvin vaikea vastata. Sananpalvelijuuden lisäksi olet kirkkoherrana seurakunnan kokonaisjohtaja ja keulakuva.

Näihin liittyvien odotusten keskellä voi tuntua siltä, että kulkee pimeässä. Silloin tulevat helposti vastaan myös oman jaksamisen rajat. Jos moninaisten tehtäviesi ja vastuidesi keskellä, Sanna-Leena, tällaiset rajallisuuden ja riittämättömyyden tunteet kohtaavat sinua, niin muista rukoilla: Jumala, uudista minut, anna vahva henki.

Et ole työssäsi omalla asialla, vaan saat levätä hänessä, joka sinut on kutsunut ja nyt lähettää tähän tehtävään Reisjärven seurakunnan keskelle.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja seurakunnan työntekijät. Sanna-Leena on palvellut seurakuntaanne jo useamman vuoden ajan. Kohdatkaa hänet jatkossakin lämmöllä ja rakkaudella. Tukekaa häntä – yhtä hyvin kuin muitakin seurakunnan työntekijöitä. Kantakaa Sanna-Leenaa ja hänen läheisiään esirukouksissanne.

Sanna-Leena, lähde työhösi rohkealla mielellä, Jumalan lupauksiin luottaen. Todista ylösnousseesta Kristuksesta, joka on maailman valo täältä Reisjärveltä alkaen aina maailman ääriin asti.