Piispa Jukka Keskitalon johdantopuhe Kälviän kirkkoherra Kai Juvilan virkaan asettamisen messussa 13.11.2022
Kälviän kirkko. Kuva: Jukka Mansikkamäki

 

Rakkaat seurakuntalaiset, olemme kokoontuneet viettämään erityistä juhlamessua tänne Kälviän kirkkoon valvomisen sunnuntaina, joka on samalla myös isänpäivä. Onnea kaikille isille.

Asetamme tässä messussa virkaansa seurakuntanne uuden kirkkoherran Kai Juvilan. Virkaan asettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella.

Hyvä Kai, sinä siirryt Kälviän seurakunnan kirkkoherraksi Kannuksen seurakunnasta, jossa palvelit kappalaisena vuodesta 2019 alkaen. Kälviän seurakunnassa olet nyt astunut kirkkoherran saappaisiin, syyskuusta alkaen. Kirkkoherran tehtävän vastaanottaminen Kälviällä on sinulle askel suurempaan vastuuseen. Saat kuitenkin luottaa siihen, että tämä seurakunta ottaa sinut lämpimästi vastaan, mistä olet itsekin jo kertonut.

Kälviällä päättyy nyt välivaihe, johon kuului yhteisen kirkkoherran viran kokeilu Lohtajan seurakunnan kanssa. Kälviän seurakunta on selvästi ilmaissut tahtonsa, että Kälviällä on oma kirkkoherra. Se on hyvä lähtökohta sinun työllesi, Kai. Olet kutsuttu näin palvelemaan kälviäläisille tärkeällä paikalla tämän seurakunnan ja paikkakunnan ihmisiä.

Haluan tervehtiä sinua Kai ja koko seurakuntaa tänään raamatuntekstillä 1. kirjeestä Timoteukselle, sen 4. luvusta (jae 16):

Valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni näistä ohjeista! Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.

Tärkeä sana kirkkoherralle näin valvomisen sunnuntaina. Valvo itseäsi ja opetustasi. Silloin pelastat itsesi ja ne, jotka kuulevat sinua.

Ensinnäkin: ”Valvo opetustasi”. Tämä sana muistuttaa seurakunnan perustehtävästä ja kirkkoherran vastuusta. Kirkkoherran erityisenä tehtävänä on opettaa Jumalan sanaa, ja toimia seurakunnan hengellisenä johtajana.

Haluan rohkaista sinua, Kai, huolehtimaan siitä, että opetuksessasi kuuluu kutsu armollisen Jumalan yhteyteen. Jeesuksen sanat Pietarille olivat: ”Ruoki minun lampaitani.” (Joh. 21: 17) Kirkkoherran tehtävänä on tarjota seurakunnalle ja työyhteisölle ravintoa.

Tässä roolissa kirkkoherran tehtävänä on uudelleen ja uudelleen muistuttaa seurakuntaa, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä siitä, mikä on seurakunnan perustehtävä. Se toteutuu työntekijöiden ja luottamuselinten kokouksissa. Aina silloin kun seurakunnassa mietitään tulevaisuuden visioita ja strategioita. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa perustehtävästä käsin kohti tulevaisuutta.

Entäpä sitten ”valvo itseäsi”. Ajattelen, että tämä muistuttaa erityisesti itsensä johtamisen haasteesta. Itsensä johtaminen sekä tutkiva ote omaan työhönsä ja johtamiseensa ovat tavoiteltavia toimintatapoja seurakunnan johtamisessa.

Itsensä johtaminen on toki hyvä ominaisuus ihan jokaiselle meistä. Mutta se korostuu uskoakseni vielä sellaisen ihmisen kohdalla, joka on vastuussa monista muista ihmisistä oman työnsä ja johtamisensa kautta. Kirkkoherran kohdalla itsensä valvomiseen kuuluu myös omasta hengellisestä elämästä huolehtiminen

”Valvo itseäsi” merkitsee myös omasta jaksamisesta ja virkistyksestä huolehtimista. Pappi ja kirkkoherrakin tarvitsevat myös lepoa. Rukoilen sinulle voimaa palvella iloisin ja vapain mielin seurakuntaasi ja voimaa opettaa Jumalan hyvistä lupauksista sydämen halusta.

Rohkaisen sinua vielä rakentamaan hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa, sillä yksin emme saa paljon aikaan. Seurakunnan keskinäinen luottamus ja hyvä yhteys työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken ovat yksiselitteisen tärkeitä seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Siksi toisaalta kehotan teitä, Kälviän seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät: Ottakaa Kai rakkaasti vastaan ja tukekaa häntä hänen vaativassa tehtävässään seurakunnan kirkkoherran viranhoidossa. Kantakaa häntä, hänen läheisiään ja koko hänen elämäänsä myös rukouksissanne Jumalan eteen. Näin uskon, että Kälviän seurakunta kulkee hyvällä tiellä kohti Jumalan viitoittamaa tulevaisuutta.