Hiippakuntavaltuuston kokouksessa mm. hyväksytään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin toimintasuunnitelmat ja talousarvio