Kirkon edustajat kokoontuvat joka vuosi pidettävän kirkolliskokouksen istuntoihin toukokuun 1. päivän ja marraskuun 1. päivän jälkeisenä maanantaina, jollei kirkolliskokous ole toisin päättänyt.