Utajärven uuden hyvinvointikeskuksen siunaaminen 15.9. klo 14

Järj. yhteistyössä Utajärven seurakunnan ja Utajärven kunnan kanssa.